بررسی استفاده از تکنولوژی های آموزش از راه دور در ارائه آموزش و نحوه استفاده از وسایل جانبی / برنامه ها به پزشکان متخصص

گروه آموزشی و توسعه نیروی کار توسط موسسه SAX زیرنظر NSW Health به  بررسی استفاده از تکنولوژی های آموزش از راه دور در ارائه آموزش و نحوه استفاده از وسایل جانبی / برنامه ها به پزشکان متخصص مامور شدند. منظور از بررسی این مقاله، میزان مدت زمانی است که برای آموزش از راه دور استفاده خواهد شد و توصیف امکانات صوتی و ویدیو کنفرانس برای اهداف آموزشی راه دور که جزو تنها استفاده از کامپیوترهای رو میزی و یادگیری مبتنی بر اینترنت نیست،میباشد.

 

این تحقیق بر آموزش پزشکان متخصص و همین طور متخصصین دیگر و  مطالعات عمده ای از  دانشجویان برجسته که در آزمون های گسترده تر برای ارائه آموزش از طریق ویدئوکنفرانس تمرکز نمودند تکیه کرد و سؤال های پژوهشی زیر به طور خاص مورد توجه قرار گرفت:

- آیا آموزش با استفاده از متد راه دور،نتیجه بهتر  یا معادل دارد؟

- آیا شواهدی وجود دارد که  بعضی از مدل های آموزش از راه دور در دستیابی به نتایج یادگیری نسبت به سایر مدل ها موثرتر باشد؟

- آیا شواهدی وجود دارد که آموزش از راه دور از توسعه و نگهداری جوامع یادگیری چند شاخه ای حمایت کند؟

 

*مقالات مرتبط به آموزش از راه دور، همانطور که در این تحقیق تعریف شده است به طرز شگفت انگیزی کوچک و اغلب فاقد دقت علمی است و این به دلیل پیچیدگی انجام مطالعات در مناطق است.

مقاله کوچک قابل دسترسی در مقایسه با اشکال مختلف آموزش از راه دور وجود دارد اما یک شکاف کوچک در این مقاله وجود دارد که شامل توسعه و نگهداری جوامع یادگیری چند شاخه ای از طریق یادگیری آموزش از راه دور میشود.اگرچه این مقاله نشان داد که یفراگیری از راه دور می تواند به همان اندازه مؤثر یا برابر با فراگیری حضوری از نظر نتایج باشد. به علاوه مطالعات کیفی به وضوح ثابت کرد که ارزش آموزش از راه دور بهترین تمرین و یکی از پیشنهادات این تجزیه و تحلیل است هم چنین روش های آموزشی و تکنولوژی به عنوان عوامل مهم موفقیت در سیستم ویدیو کنفرانس بوده است اما با این حال ترجیحات شرکت کنندگان در این تحقیق بر روی مسائل مربوط به دسترسی و کاهش هزینه ها متمرکز بوده است.

این گزارش همچنین نشان دهنده شیوع روزافزون فن آوری های مبتنی بر اینترنت مانند ودکستینگ، پادکست و کنفرانس  کامپیوتری در ارائه تحصیلات  مورد استفاده و نیاز به تفکر درباره این تکنولوژی ها هنگام برنامه ریزی هر ارائه، در آینده آموزش و پرورش است. روش های آموزشی و فن آوری به عنوان عوامل موفقیتی منتقدانه از لحاظ ویدئو کنفرانس ظاهر شد.

 

توصیه های زیر از این بررسی برای ایجاد NSW Health به منظور به حداکثر رساندن اثربخشی آموزش مبتنی بر ویدئو کنفرانس صورت گرفته است:

1. برنامه آموزشی (یا مجموعه ای از استانداردها) باید برای مجریان / آموزگاران در روش های آموزش ویدیویی، از جمله قالب های ارائه (اسلایدها)، توزیع مواد و نیاز به تسهیلگران در هر سایت، توسعه یابد.

2. برنامه تمرینی و قوانین استفاده از این سیستم جدید آموزش برای شرکت کنندگان ویدئو کنفرانس (به عنوان حداقل اجزای مقدماتی برای اولین جلسه زنده که نحوه استفاده بیشتر از رسانه را مشخص می کند) لازم و ضروری است.

 

خلاصه ای اجرایی

3. اطلاعات / چک لیست باید برای هر سایت که شامل تمام دستورالعمل های مرتبط برای تجهیزات و جزئیات برای پشتیبانی فنی است، توسعه داده شود.

4. هر سایت ویدئو کنفرانس باید با یک بلندگو به عنوان مکانیسم پشتی مجهز شود.

5. قابلیت های فنی هر سایت باید بررسی شود و این اطلاعات در هنگام برنامه ریزی جلسات ویدئو کنفرانس در دسترس و مورد استفاده قرار گیرد.

6. یک مدل اتاق مطلوب برای جلسات چند رشته ای و جلسات آموزشی باید در هر سایت طراحی و اجرا شود.

7. پروتکل هایی باید برای حمایت استفاده از ویدئو کنفرانس، برای جلسات گروهی-چندرسانه ای ایجاد شود.

8. درهرجای ممکن NSW Health باید میزبان متناوب جلسات ویدئو کنفرانس را برای اداره سایت «به صورت زنده» تشویق کند.

9. NSW Healthباید ارائه جلسات ویدئو کنفرانس ها را به طور انحصاری برای مخاطبان راه دور در نظر بگیرد.

10. NSW Healthباید روش های آموزش مبتنی بر اینترنت را بررسی و چگونگی ادغام با زیر ساخت های موجود و تکمیل آن را بررسی کند.

11.   NSW Healthباید  یک چارچوب ارزیابی برای اندازه گیری تاثیر برنامه های یادگیری از راه دور ،در جوامع یادگیری چند شاخه ای در نظر بگیرد و همین طور باید اهداف خدمات خود را برای توسعه حرفه ای ارائه شده از طریق ویدئو کنفرانس را روشن و استفاده از آنها را برای هدایت و برنامه ریزی بیشتر مشخص کند.

 

بخشی دیگر  از مسائل مهم دیگر از مقاله مطرح شده که باید در زمینه توسعه و ارائه آموزش و پرورش از طریق ویدئو کنفرانس مورد توجه قرار گیرد نیز در ادامه آورده شده و مسائل و پیامدهای آن به شرح زیر است:

 

اولویت شرکت کنندگان

شرکت کنندگان در کنفرانس های ویدئویی به طور  معمول گزارش سطح بالایی از پذیرش این مدل را تحویل میدهند، اما مطالعات نشان می دهد که دانشجویان تحت آموزش ،مدل سنتی (حضوری)را ترجیح میدهند اگرچه دانشجویان پزشکی که در مراكز دور افتاده باكاركنان ادغام شده بودند امتیاز ارائه آموزش از طریق ویدئو کنفرانس را به شدت ارزیابی کردند و نتیجه آن تنها تجربه کمتر نسبت به آموزش به صورت حضوری بود.یک تحقیق از یک ویدیو کنفرانس بزرگ در کانادا درصدی از سطح رضایتمندی شرکت کنندگان را مقایسه میکند و نتیجه آن درصد کمی از شرکت کنندگان راه دور را نسبت به افرادی که حضور زنده در بخش  دارند را شامل میشود. علاوه بر این، بررسی فعالیت های آموزشی ارائه شده توسط ویدئو کنفرانس به متخصصان بهداشت در یک بیمارستان دانشگاهی نشان میدهد دانشجویان به سایت های محلی بیشتر جذب شده و احساس راحتی بیشتری نسبت به سایت های از راه دور دارند.شركت كنندگان در چندین مطالعات گزارش دادند نه تنها فراگیری حضوری را ترجیح میدهند بلکه ترجیح میدهند سیستم ویدیو کنفرانس تنها برای زمانی که آموزش حضوری امکان پذیر نیست اجرا شود.

این یافته ها بر ضرورت به حداکثر رساندن تجربه شرکت کنندگان در جلسات یادگیری ویدئو کنفرانس تاکید می کند تا اطمینان و مشارکت و رضایت نهایی افراد در فراگیری از راه دور  بیشتر شود.

 

پیامدهای هزینه

نگرانی هایی در مورد هزینه ها در تعدادی از مطالعات در مورد خرید و استفاده از تجهیزات ویدئو کنفرانس مطرح شده است. در یک مطالعه کانادایی،شرکت کنندگان میتوانستند از شبکه Telehealth به صورت رایگان استفاده کنند و درصد رضایت آنان بسیار بالا بود اما محققان اظهار داشتند هزینه های تجهیزات آموزشی می تواند 55,000 دلار کانادا برای هر سایت به علاوه 27،000 دلار برای تجهیزات تسهیل کنندگان با نرخ تجاری کامل باشد اما پس از آن تعدادی از محققان توصیه کردند که تجزیه و تحلیل سود هزینه (از سیستم آموزش ویدئو کنفرانس در مقابل آموزش حضوری) ممکن است گران باشد و آموزش را به صرفه جویی واقعی نرساند اما ارزشمند است.

 

دسترسی

بررسی فعالیت های آموزشی ارائه شده توسط ویدئو کنفرانس به متخصصان بهداشتی نشان داد که دانشجویان از کاهش سفر و عضویت در کنفرانس های ویدیویی قدردانی می کنند و ناکید داشتند که ویدئو کنفرانس به آنها اجازه می دهد تا با همسالان خود از محل های دور افتاده دیدار کنند و همین طور با همکاران آینده خود در یک نظام و همکاری قرار گیرند و احساس انزوا را که اغلب احساس میکنند در آنها از بین برود .در بررسی پیشرفته و حرفه ای از طریق ویدئو کنفرانس در دو شهر معدنکاری دورافتاده در جنوب استرالیا دربین پزشکان این منطقه، بیشترین بخش از این نتیجه گیری تأکید بر افزایش سطح همکاری ایجاد شده و در نتیجه احساس انزواطلبی کمتر در بین پزشکان را داشت.

 

تکنولوژی مبتنی بر اینترنت

این بررسی تکنولوژی های اینترنتی را به منظور تمرکز بر روی سوالات تحقیقی و استفاده بهینه از ویدئو کنفرانس را در زمینه بهداشت NSW کنار گذاشت. با این حال، همانطور که قبلا ذکر شد، ظهور این فناوریها تغییر شکل ارائه خدمات آموزشی است. ارائه وب سایت های زنده و پخش صوتی یا تصویری پس از آن که دانشجویان قادر به مشاهده و یا شنیدن سخنرانی های ناهمزمان در زمان خود هستند، اغلب در ارتباط با یک کپی از ارائه سخنرانان به صورت پاورپوینت، تبدیل به یک عمومیت در موسسات عالی شده است. بحث های آنلاین (وبلاگ ها)، پادکست ها و ویدئو کنفرانس های دسکتاپ نیز به طور فزاینده ای گسترش می یابد. از این رو هر گونه توجه به مسیرهای آینده در روش های آموزش از راه دور منجر به عدم در نظر گرفتن ادغام این فن آوری ها با روش های مبتنی بر اینترنت غیر متداول و چهره به چهره سنتی نمیشود. ادغام این روش ها (یادگیری ترکیبی / وب) مسلما به عنوان پارادایم جدید در آموزش شناخته می شود.

 

همچنین بخوانید:

یک بررسی کلی از تله مدیسین برای مدیریت درد: ما کجا هستیم و راه پیش رو چیست؟

تله مدیسین یک مرز جدید در شاخه زنان و زایمان

تله مدیسین برای درمان درد مزمن

بالا