ابداع روشی تازه برای تولید آسان مغز مصنوعی در آزمایشگاه

اگر بخواهید اثر دارویی خاص یا کاشت تراشه روی مغز را بدون انجام آزمایش روی موجودات واقعی بفهمید به یک ریز مدل الکترونیکی نیاز خواهید داشت.البته ساخت این مدل نه آسان است و نه ارزان تمام می شود با این همه، پژوهشگران دانشگاه براون موفق شده اند نمونه ای شبیه سازی شده از این اندام پیچیده بسازند.

در تکنیک ابداعی آنها، سلول ها با استفاده از یک سانتری فیوژ از بدن نمونه استراخ شده و در محیط آزمایشگاه کشت داده می شوند و از این طریق یک  مغز مینیاتوری ساخته می شود که مجموعه ای از نورون های الکتریکی را در خود دارد.

دو الی سه هفته بعد از این فرایند یک شبکه عصبی سه بعدی و پیچیده ایجاد می شود که میتوان برای انجام آزمایشات پزشکی از آن بهره گرفت.

البته در نظر داشته باشید که نتیجه کار یک مغز زنده و با قابلیت تفکر نیست اما شباهت زیادی به مغز دارد و می توان از آن برای پیوند عضو یا تست دارو بهره گرفت و نتایجی نزدیک به واقعیت را دریافت کرد.

این  پژوهشگران امید دارند که عاقبت با این روش می توانند نتایج حاصل از روش های درمانی مختلف را در محیط آزمایشگاه تست کنند و به تحقیق در مورد دستاوردهای علم عصب شناسی بپردازند و در کنار آن به میزان زیادی هم از هزینه های ناشی از این نوع تحقیقات بکاهند.

به این ترتیب احتمال می رود که در آینده شاهد کشف های علمی بیشتری در علم پزشکی باشیم چراکه دانشمندان بیشتری قادر خواهند بود نظریه پردازی کرده و دیگر صرفا به ایده های سایر پزشکان و دانشمندان متکی نخواهند بود.

 

منبع: engadget

بالا