دانشمندان دوربین جراحی جدیدی را ساخته اند که از بیرون، داخل بدن بیمار را نشان می دهد

تیمی متشکل از دانشمندان اسکاتلندی دوربینی را توسعه داده اند که می تواند داخل بدن انسان را از بیرون تماشا کند. این دستگاه به گفته پژوهشگران و سازندگانش می تواند در اندوسکوپی ها و جراحی های دیگر کاربرد بسیاری داشته باشد.

تواند در اندوسکوپی ها و جراحی های دیگر کاربرد بسیاری داشته باشد.

جراحی آندوسکوپی یکی از دشوارترین اعمال جراحی درمانی و تشخیصی است که پزشک با استفاده از آن چندین اسکوپ را وارد بدن کرده تا بیماری ها را از طریق شکاف های کوچک ایجاد شده درمان کند یا تشخیص دهد.

اگرچه هر کدام از اسکوپ ها به دوربین و منبع نوری خاص خود مجهز هستند ولی تحت نظر داشتن آن ها از خارج بدن، نیازمند اشعه ایکس است و به هر حال همه این ها تجهیزات گرانی هستند. دوربین توسعه یافته توسط محققین دانشگاه ادینزبورگ اما کار را برای همه ساده کرده.

دستگاه آن ها قادر بوده که در شرایط نرمال، نور را در عمق 20 سانتی متری بدن تشخیص دهد. نور اسکوپ ها به قدری زیاد هست که کاملا از بدن خارج شود اما دیگر اعضای بدن و بافت ها جلوی خروج آن را می گیرند و جراح متوجه نمی شود که تا کجا پیش رفته است اما این دوربین قادر است کوچکترین ذرات نور را هم تشخیص داده و آن ها را دریافت کند.

سپس بر اساس همه این موارد، یک تصویر واقعی از جایگاه اسکوپ ها در بدن ارائه می دهد تا جراح به خوبی مسلط به کار خود باشد.

 

منبع ibtimes:

 

بالا