پرستاری در دریا از طریق تله نرسینگ(Tele Nursing)

یکی از زمینه های اصلی کاربرد فناوری اطلاعات، در بخش بهداشت و درمان است. تله نرسینگ جزء سیستم های ارتباطی بی سیم(پیجر، موبایل، ماهواره، مکان یاب جی پی اس) است. در تله نرسینگ با استفاده از کانال های الکترومغناطیسی از طریق تلفن، تلویزیون، رادیو، نوارهای ویدئویی، اینترنت انتقال اطلاعات به مددجویان انجام می شود.
بررسی منابع موجود و تجربیات نیروی دریایی راهبردی در کاربرد تله مدیسین در ارائه خدمات پزشکی از راه دور بر روی شناورهای عملیاتی بر نقش و اهمیت کاربرد تله نرسینگ در ارائه خدمات پرستاری بر روی دریا تأکید داشته است که محاسن و معایب و راهکارهای توسعه تله نرسینگ بیان می شود.
مشاوره و توصیه از راه دور، قابلیت ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت مناسب در نقاط دور دست و دریا، باز کردن راهی جدید برای  تحصیل و آموزش و کاهش هزینه آموزشی، بهبود کلی خدمات از طریق متمرکز کردن منابع از محاسن پرستاری در دریا از طریق تله نرسینگ است.
از دیگر محاسن می توان به بهسازی و کارآ کردن عملیات جاری در بخش های مختلف پروسه های بهداشت برای کاهش زمان های انتظار و انجام تریاژ همچنین معرفی سیستم های اطلاعاتی پزشکی، دسترسی آسان و عدم وابستگی به زمان و مکان اشاره کرد.
تله نرسینگ در کاهش اختلالات سایکولوژیک از جمله اضطراب و افسردگی و نیز افزایش اعتماد به نفس مددجویان موثر است، کاهش نیاز به نیروی انسانی، کاهش هزینه انتقال بیمار، امکان مهیا شدن اقدامات حیاتی و لازم نظیر مانیتورینگ، مداخله در مواقع مواجهه با بحران های مختلف و ارائه مدیریت و هماهنگی مراقبت از دیگر محاسن پرستاری در دریا از طریق تله نرسینگ است.توانایی پرستاران در نحوه کار با پست الکترونیکی، توانایی پرستاران در نحوه نصب نرم افزار، تسلط به طرز استفاده از نرم افزار ویدئو کنفرانس، توانایی کار با مرورگر اینترنت، استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها دیتابیس سافت ور و توانایی برطرف کردن مشکلات احتمالی حین کار با دستگاه از راهکارهای توسعه است.

بالا