بیمارستانهای هوشمند

 
یکی از حوزه هایی که تحت تاثیر فناوری های دیجیتالی شاهد پیشرفت چشمگیری بوده ، حوزه سلامت و درمان است. استفاده از سیستم های مبتنی بر فناوری های دیجیتال و سیستم ها و ابزارهایی که عنوان هوشمندی را با خود به یدک می کشند، نقش موثری در بهبود فرآیند تشخیص و درمان بیماری های مختلف داشته است، بنا براین با توجه به این که کادر درمانی و بیماران برای استقبال از فناوری آمادگی لازم را پیدا کرده اند، دیگر وقت آن رسیده است که بیمارستان ها و مراکز درمانی هم به چنین سیستم هایی مجهز شوند.
 
حضور فناوری های هوشمند در بیمارستان های آینده بدون شک نوید بخش ورود به عصری جدید در حوزه درمان و پزشکی است.
 
در یک بیمارستان هوشمند تلاش می شود با استفاده از سامانه های هوشمند گوناگون الکترونیکی ، کنترلی، مخابراتی و نرم افزاری به بهترین نحو ممکن و در کمترین زمان ارتباط موثری بین بخش های بیمارستان و همچنین پرسنل با بیماران و نیز مدیریت سیستم برقرار کرد و ارتباطات و تعاملات فیمابین شکل گیرد.
 
 
از این رو می توان سامانه های هوشمند بیمارستانی را به دو دسته اصلی تقسیم نمود :
 
1.    سامانه های هوشمند مدیریت تاسیسات بیمارستان
 
2.    سامانه های هوشمند اطلاع رسانی بیمارستان
 
 
 
 مزایای پیاده سازی سامانه هوشمند بیمارستانی
 
با توجه به رویکرد گسترش و استفاده از تکنولوژی های نوین در حوزه سلامت و درمان می توان مزایای بکار گیری چنین امکاناتی را به شرح زیر نام برد
 
•    افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران و ارتقاء سطح کیفی بیمارستان
 
•    کاهش زمان ارائه خدمات به بیماران
 
•    ذخیره اطلاعات بیماران به صورت الکترونیکی و پیشرفته در مراکز داده بیمارستان
 
•    افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
 
•    کاهش هزینه های خدمات بیمارستانی
 
•    بهینه سازی استفاده از منابع و تجهیزات بیمارستان
 
•    مدیریت بهینه و استفاده دقیقتر از منابع انسانی بیمارستان
 
•    افزایش سطح ایمنی و امنیتی بیمارستان
 
•    کاهش مصرف انرژی
 
•    کاهش خطا های انسانی
 
•    افزایش سطح آگاهی افراد و پرسنل بیمارستان
 
•    کمک به موضوع کنترل عفونت در راستای کاهش و کنترل بهینه شیوع عفونت.
 
 
 
همچنین بخوانید:
 

 

بالا