پزشکی از راه دور فقط یک ترند همه گیر نخواهد بود

کیفیت مراقبت های ارائه شده از طریق پزشکی از راه دور در طول دوره همه گیر بهبود یافته است  و طبق گزارش جدید Doximity، تقریباً سه چهارم بیماران شرکت کننده اکنون گزارش می دهند که قصد دارند بخشی یا تمام مراقبت های خود را پس از همه گیری از طریق پزشکی از راه دور دریافت کنند.

پزشکان و بیماران مزایایی در پزشکی از راه دور پیدا می کنند

برای این گزارش، محققان 2000 بیمار و بیش از 1000 پزشک را بین ژانویه 2020 تا ژوئن 2021 مورد بررسی قرار دادند تا پذیرش و تجربیات پزشکی از راه دور را در طول زمان تجزیه و تحلیل کنند.محققان دریافتند که پذیرش قابل توجهی از راه دور در تمام گروه های سنی پزشک وجود دارد. علاوه بر این، پذیرش در تخصص هایی با نسبت بالایی از بیماران مبتلا به بیماری های مزمن مانند غدد درون ریز، گوارش و روماتولوژی بیشتر بود.

بسیاری از پزشکانی که برای این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند، همچنین گفتند که پزشکی از راه دور به ارتباط آنها با بیمارانشان کمک می کند. به طور خاص، بیش از 67٪ گفتند که پزشکی از راه دور به آنها کمک کرد تا اعتماد خود را با بیمارانی از جوامع به حاشیه رانده شده ایجاد کنند یا حفظ کنند.

به گفته محققان، این افزایش اعتماد ممکن است به این دلیل باشد که پزشکی از راه دور احساس ایمنی بیمار را افزایش می دهد، دسترسی به مراقبت را بدون خطر قرار گرفتن در معرض عفونی بالقوه (و ناراحتی) ناشی از مراجعه حضوری به مراکز بالینی شلوغ فراهم می کند. آنها افزودند که سهولت گنجاندن خانواده و سایر مراقبان در یک محیط مجازی، بدون توجه به موقعیت فیزیکی آنها نیز ممکن است بر اعتماد بیمار تأثیر بگذارد.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

وقتی صحبت از تجارب بیماران از تله مدیسین به میان می آید، 55 درصد گزارش کردند که پزشکی از راه دور کیفیت مراقبت یکسان یا بهتری را به عنوان ویزیت های حضوری ارائه می دهد، از 40 درصدی که در سال 2020 همین را بیان کردند. به گفته محققان، این افزایش در رضایت بیمار است. ممکن است به دلیل پیشرفت در فناوری پزشکی از راه دور و تحویل باشد.

بسیاری از بیماران همچنین نشان دادند که پزشکی از راه دور حتی پس از همه‌گیری، بخشی عادی از مراقبت آنها خواهد بود. بیش از 73 درصد از بیماران مورد بررسی گفتند که قصد داشتند بخشی یا تمام مراقبت‌های خود را از طریق پزشکی از راه دور پس از همه‌گیری دریافت کنند . این افزایش نسبت به 58 درصدی که در سال 2020 احساسات مشابهی را ابراز کردند. به‌ویژه، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن بیشترین احتمال را داشتند که بگویند، در آینده به استفاده از تله مدیسین ادامه خواهد داد.

به گفته محققان، این علاقه به پزشکی از راه دور در آینده در سراسر نژاد و قومیت ثابت خواهدبود. آنها نوشتند: روشن است که پزشکی از راه دور اکنون بخشی مورد انتظار از تجربه مراقبت های بهداشتی بیماران است، حتی زمانی که آنها به زندگی فراتر از همه گیری فکر می کنند.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

به طور کلی، محققان نوشتند که در آینده، آنها پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا برای گزینه‌های خدمات پزشکی از راه دور همچنان قوی خواهد بود و سیستم‌های مراقبت بهداشتی حتی ممکن است خود را در رقابت برای ارائه بهترین تجربه پزشکی از راه دور بیابند.

 

منبع: advisory

 

بالا