نیازهای مستند سازی مدارك پزشكی از راه دور

براساس تحقیقات گسترده و مصاحبه با افرادی كه در برنامه های پزشكی از راه دور فعالیت می نمایند. نیاز های مدارك پزشكی از راه دور ، صرف نظر از نوع وسیله ارتباطی، مشابه مدارك پزشكی معمولی می باشد. در این خصوص استاندارد هایی توسط كمیسیون مشترك اعتبار بخشی سازمان های بهداشتی و درمانی (JCAHO)  و سازمان های دیگر در امریكا تدوین شده است . در این خصوص انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی امریكا(AHIMA)حداقل های محتوای مدارك پزشكی از راه دور را به شرح زیر اعلام كرده است :

- نام بیمار

- شماره شناسایی

- تاریخ ارائه خدمت

-پزشك ارجاع دهنده

- پزشك مشاور

- موسسه ارائه كننده خدمت

- نوع ارزشیابی انجام شده

-رضایت نامه

- نتایج ارزشیابی

-تشخیص یا نظریه

- توصیه برای درمان های بعدی

درخصوص موارد مربوط به بازیابی و افشای اطلاعات پزشكی ، قوانین متفاوتی در ایالت های مختلف امریكا وجود دارد و در مواردی نیز قوانین مشخصی تدوین نشده است .  بررسی انجام شده توسط جانیس هوستن (Janis L Huston) در سال 1998 در امریكا نشان می دهد چارچوب مشخص جهت مستند سازی مدارك پزشكی از راه دور وجود ندارد . وی لزوم تدوین راهنما در این زمینه را یاد آور شده و راهنمای زیر را پیشنهاد نموده است .

 

مدل مستند سازی مدارك پزشكی از راه دور :

با در نظر گرفتن این نكته كه اقدام پزشكی در جایی صورت می گیرد كه بیمار قرار دارد (اورژانس ، بخش درمانی ، مراقبت در منزل ) .همچنین بدون در نظر گرفتن محلی كه ارائه كننده خدمت قرار دارد و با  صرف نظر از سطح ارائه خدمت و نیز صرف نظر از كاغذی یا كامپیوتری بودن مدارك پزشكی،  هر گونه اقدام بایستی مستند گردد.  پزشك مراجعه كننده ممكن است از طریق جاده و یا از طریق خطوط ارتباط از راه دور به نزد بیمار مراجعت كرده باشد. بنابرین  مركز فراهم كننده  مشاوره از راه دور مسئول تولید مدارك پزشكی برای بیمار می باشد. در این مدل مدارك پزشكی از راه دور به طریق زیر ایجاد می شود:

-1 بیمار در مركز اصلی پذیرفته می شود. این پذیرش همراه با گردآوری اطلاعات دموگرافیكی  و مالی بیمار ، تشخیص اولیه و سایر اطلاعاتی است كه بایستی در مرحله پذیرش اخذ گردد.

-2 در مركز اصلی شماره شناسایی به بیمار داده می شود كه مبنای بایگانی پرونده بیمار می باشد.

-3 رضایت نامه مربوطه اخذ می گردد

-4 مركز اصلی زمان ارتباط با پزشك متخصص همكار در برنامه پزشكی از راه دور را تعیین می نماید.

-5 مركز اصلی كلیه اطلاعاتی را كه پزشك متخصص مشاور ممكن است جهت تشخیص یا درمان بیمار نیاز داشته باشد را گردآوری می نماید. این موارد ممكن است شامل موارد تاریخچه و معاینات فیزیكی ، نتایج آزمایشگاهی ، مدارك درمانهای قبلی و یا خلاصه  اطلاعات مربوط به مراقبت های بستری و یا سرپایی بیمار باشد. .این اطلاعات بایستی از طریق فاكس ، پست و یا كامپیوتر قبل از تعیین قرار قبلی به پزشك متخصص مربوطه ارسال شود.

-6 پس از اینكه مشاوره از راه دور تكمیل گردید پزشك متخصص مشاور ، گزارش مشاوره اصلی را به مركز اصلی ارسال می نماید. این مدرك در پرونده مدارك پزشكی از راه دور در مركز اصلی بایگانی می گردد.

با تعیین مركز اصلی جهت تولید و نگهداری مدارك پزشكی از راه دور مشكل دو تا شدن اطلاعات و ابهام در مسئولیت حفاظت اطلاعات بر طرف می گردد.

 

موضوع بعدی در خصوص موارد قانونی مربوط به مدارك ضبط شده روی نوار در موارد كنفرانس از راه دور (teleconferance) می باشد. در چنین مواردی نوار ویدیویی بایستی به عنوان بخشی از پرونده بیمار در مركز اصلی نگهداری گردد. اگرچه در خصوص استناد به نوار در موارد قانونی ، هنوز ابهام هایی  وجود دارد.

در نهایت با توجه به مزایای پزشكی از راه دور و توسعه روزافزون آن ، مسائل قانونی از قبیل محرمانه بودن ، مسئولیت ، اجازه و اعتبار در خصوص مدارك پزشكی از راه دور بوجود آمده است كه نیازمند تدوین قوانین و دستور العمل های جدید در این زمینه می باشد. در این خصوص مدل " مستندسازی مدارك پزشكی از راه دور" ارائه شده توسط هوستن ، به عنوان یك راهنما و چارچوب در این زمینه مطرح گردیده است كه جزو  اولین قدمها در این زمینه بشمار می رود و جوابگوی رفع برخی از مشكلات قانونی مدارك پزشكی از راه دور می باشد .

 

مراقبت در منزل

مراقبت در منزل (به انگلیسی: Home care )به معنای حمایت و مراقبت بهداشتی بیماران در خانه توسط افراد دارای مجوز در این زمینه می‌باشد.

    یکی از دلایل پیشرفت برنامه‌های مراقبت در منزل، ارائه مراقبت به بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن بوده که به خدمات به موقع یک مؤسسه درمانی نیازمند بوده است.

    با توجه به گسترش مراقبتهای در منزل در کشورهای غربی، سیاستگزاران، ارائه کنندگان و مدیران مالی بدنبال علل و عوامل این گسترش و اینکه آیا مراقبتهای در منزل می تواند یک جانشین برای مراقبتهای بیمارستانی بدون افزایش هزینه ها و با حفظ کیفیت باشد، هستند. این مقاله به توصیف مراقبت در منزل و عوامل موثر بر توسعه و گسترش این خدمت می پردازد. دلیل گسترش روز افزون خدمات مراقبت در منزل فقط عامل اقتصادی نیست، بلکه با تعدادی از عوامل در ارتباط است: افزایش تعداد سالمندان و بیماریهای مزمن، فقدان دسترسی به خدمات بستری حاد و تحت حاد، پیشرفتهای تکنولوژیکی، بهبود استانداردهای زندگی و ترجیحات شخصی برخی از بیماران، خدمات مراقبت در منزل باید به عنوان قسمتی از زنجیره ارائه مراقبتهای بهداشتی و درمانی مورد بررسی قرار گیرد.

    یکی از بزرگترین کاربردهای پرستاری از راه دور، نگهداری در خانه است. برای نمونه بیمارانی که امکان جابجایی برایشان وجود ندارد یا در سرزمینی دور زندگی می‌کنند و دسترسی به آن‌ها دشوار است، افرادی که بیماری مزمن دارند مانند بیماری مزمن انسدادی ریه، مرض قند، بیماری قلبی-عروقی و یا حتی بیماری‌های ناتوانی حرکتی مانند بیماری‌های دستگاه عصبی همچون پارکینسون، آلزایمر، اسکلروز جانبی آمیوتروفیک و... که مجبورند در خانه بمانند و در خانه به صورت مرتب معاینه شوند با کمک ویدئو کنفرانس، اینترنت، تلفن تصویری و دیگر راه‌های ارتباطی از سوی پرستار دیده می‌شوند. همچنین برای معاینه‌های پس از عمل جراحی، مراقبت از زخم و یا افراد معلول این روش پرستاری موثر است.

این عمل مشتمل بر نگهداری، مراقبت، تشخیص، مشاوره و معالجه بوده ضمن اینکه در این مرحله توجه به انتقال داده های پزشکی و مسائل آموزشی نیز وجود دارد" - در نگاهی جامع تر و کامل تر می توان گفت " بطور عمومی تله مدیسن به کاربرد فناوری های پزشکی و ارتباطی جهت تبادل هر گونه اطلاعات، اعم از داده ، صدا یا ارتباطات تصویری بین پزشک و بیمار یا پزشک و متخصصان بهداشت و درمان در موقعیت های مجزای جغرافیایی و به منظور ایجاد امکان تبادل جهت مقاصد پزشکی ، بهداشتی درمانی ، تحقیقاتی و آموزشی تحصیلی اطلاق می شود" انواع سرویس های تله مدیسین (سرویس های تله مدیسین )به 3 گروه اطلاعات داده ای ، صوتی و تصویری تقسیم می شوند:

 

الف )اطلاعات و سرویس های صوتی : این دسته از از سرویس ها بر مبنای اطلاع رسانی به وسیله خطوط تلفن مهیا می شود. کم هزینه ترین نوع سرویس اطلاع رسانی پزشکی به وسیله تلفن است که در ایران هم تحت عنوان پزشک در منزل مورد استفاده قرار می گیرد. این سرویس به 2 گونه تقسیم بندی میشود:

 

گروه اول به صورت برون خط (off line) : به طور مثال صدای قلب بیمار برای پزشک ارسال و توسط دستگاه ضبط می شود ، تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و گاهی هم خروجی به صورت منحنی کشیده شده و نتیجه به بیمار اعلام می شود.

گروه دوم به صورت بر خط (on line) :به طور مثال صدای بیمار از طریق خط تلفن مستقیم به پزشک می رسد و پزشک همان جا روی آن تصمیم گیری کرده و اعلام نتیجه می کند. اطلاعات و سرویس های تصویری از جمله این سرویس ها می توان به کنفرانس ویدئویی و انتقال تصاویر و دورآ پرتو نگاری اشاره کرد. این سرویس ها هزینه بر هستند ولی کاربرد فراوانی دارند.گاهی اوقات با دستگاه های اسکنر این اطلاعات به پزشک معالج می رسد و گاهی هم بوسیله پرتونگاری دیجیتالی این اتفاق رخ می دهد که بطور مستقیم تصاویر به صورت دیجیتالی تبدیل شده و انتقال می یابد . این روش امروزه در مراکز پرتونگاری رایج است.

 

ب)اطلاعات و سرویس های داده ای این نوع از اطلاعات به 3 گروه تقسیم می شوند:

1-دسترسی on-line به پایگاه های اطلاعاتی که باعث می شود پزشکان و کاربران دیگر به راحتی از آخرین وضعیت بیمار مطلع شده و سریع تجویز کرده و بلافاصله بازخورد دهند.

 2- اینترنت است که برای به روز رسانی اطلاعات پزشکی به کار می رود و باعث می شود پزشکان از آخرین اخبار جهان پزشکی مطلع شده و یا حتی بوسیله اینترنت از گوشه ای به گوشه دیگر اطلاعات را رد و بدل کرده و مراقبت های پزشکی انجام دهند .

 3-دورآسنجی است که به مفهوم مطالعه و نمایش عملکردهای فیزیولوژیک انسان یا حیوان از مراکز دور یا سیار است . اولین تجربه دورآسنجی توسط NASA انجام شده است که از وضعیت فیزیولوژیک فضانوردان خود مطلع بود .

 

همچنین بخوانید:

کاربردهای پزشکی از راه دور

تله مدیسین و حل مشکلات مراقبت سلامت (بخش دوم)

تله مدیسین و حل مشکلات مراقبت سلامت (بخش اول)

 

 

بالا