تشخیص سرطان پوست با هوش مصنوعی

تشخیص سرطان پوست با هوش مصنوعی ممکن شد. پیشرفت های این علم همه را شگفت زده کرده و تقریبا می توان گفت در هر زمینه ای کاربرد دارد.

محققان بین المللی یک سیستم هوش مصنوعی ساخته اند که سریع تر و دقیق تر از ۵۸ متخصص پوست قادر است ملانوماهای بدخیم را از خال بی ضرر پوستی تشخیص دهد. در واقع تشخیص سرطان پوست با هوش مصنوعی توسط این سیستم ممکن شده است.

محققان آلمانی، آمریکایی و فرانسوی توانستند سیستمی بسازند که با بررسی ۱۰۰ هزار تصویر، ضایعات خطرناک پوستی را تشخیص می دهد. این سیستم توانسته سریع تر و دقیق تر از ۵۸ متخصص پوست از ۱۷ کشور دنیا، ضایعات پوستی را تشخیص دهد. در این آزمایش  نرخ صحت تشخیص متخصصان پوست ۸۶.۶ درصد و ماشین هوش مصنوعی ۹۵ درصد بوده است.

این دستگاه با متخصصان دارای حداقل ۵ سال به رقابت پرداخت. محققان عقیده دارند که هوش مصنوعی ابزاری کارآمد برای تشخیص سریع تر و آسان تر سرطان پوست است و قادر است به پزشکان کمک کند تا قبل از گسترش سرطان، آن را با جراحی حذف کنند. البته جایگزینی یک ماشین به جای پزشک ممکن نیست.

بالا