اصول اخلاقی در تله مدیسین

پزشکی از راه دور پزشکی است که طی آن  مداخلات پزشکی-درمانی، تشخیص ها ، تصمیمات درمانی و توصیه های درمانی بعدی بر اساس داده های بیمار ، اسناد و سایر اطلاعاتی که از طریق سیستم های مخابراتی منتقل می شوند ، انجام می شود.

تله مدیسین ممکن است بین یک پزشک و یک بیمار یا بین دو یا چند پزشک از جمله سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی و یک بیمار،انجام شود.

 

مقدمه

 

توسعه و اجرای فناوری اطلاعات و ارتباطات روشهای جدید و متفاوتی را برای ارائه خدمات پزشکی ایجاد می کند. تله مدیسین برای بیمارانی استفاده می شود که به دلیل عدم دسترسی به پزشک متخصص؛ حال به علت مسافت طولانی ، ناتوانی جسمی ، اشتغال ، تعهدات خانوادگی (از جمله مراقبت از دیگران) ، هزینه و برنامه های پزشک معالج ، نمی توانند به موقع پزشک معالج را ببینند. این ظرفیت برای دستیابی به بیماران با دسترسی محدود به کمک های پزشکی و پتانسیل بهبود خدمات درمانی وجود دارد.

-همین طورمشاوره چهره به چهره( ویزیت ویدیویی) پزشک و بیمار همچنان معیار طلای مراقبت های بالینی است.

-ارائه خدمات از راه دور باید مطابق با خدمات حضوری باشد و توسط شواهد پشتیبانی شود.

-اصول اخلاق پزشکی که برای این حرفه الزامی است ، باید در ویزیت از راه دور نیز رعایت شود.

 

اصول

 

 

پزشکان باید هنگام ویزیت از راه دور از رعایت اصول اخلاقی زیر پیروی کنند:

 

1- رابطه بیمار و پزشک باید براساس معاینه شخصی و آگاهی کافی از پرونده پزشکی بیمار باشد. تله مدیسین باید در درجه اول در موقعیت هایی به کار رود که پزشک در یک بازه زمانی مطمئن و قابل قبول نتواند از نظر فیزیکی حضور داشته باشد. همچنین می تواند در مدیریت شرایط مزمن یا پیگیری بعد از درمان اولیه که در آن اثبات شده که ویزیت از راه دور ایمن و مؤثر است ، مورد استفاده قرار گیرد.

 

2- رابطه بیمار و پزشک باید بر پایه اعتماد و احترام متقابل باشد. بنابراین ضروری است که پزشک و بیمار در هنگام ویزیت از راه دور بتوانند به طور قابل اعتمادی یکدیگر را شناسایی کنند. در صورت مشورت بین دو یا چند متخصص در حوزه های مختلف یا بین حوزه های قضایی ، پزشک اصلی مسئولیت مراقبت و هماهنگی بیمار با تیم پزشکی دور را بر عهده دارد.

 

3. پزشک باید هدف خود را برای اطمینان بیمار از محرمانه بودن بیمار و اطلاعات وی ، حفظ حریم خصوصی و یکپارچگی داده ها انجام دهد. داده های به دست آمده در طول مشاوره از راه دور باید برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و نقض اطلاعات شناسایی شده بیمار از طریق اقدامات امنیتی مناسب و به روز مطابق با مقررات محلی تضمین شود. انتقال الکترونیکی اطلاعات باید از دسترسی غیرمجاز نیز محافظت شود.

 

4- رضایت آگاهانه صحیح ، مستلزم این است که کلیه اطلاعات لازم در مورد ویژگیهای بارز ویزیت پزشکی از راه دور به طور کامل برای بیماران توضیح داده شود ، اما به این موارد محدود نمی شود:

 

- توضیح نحوه ویزیت از راه دور

- نحوه قرار ویزیت ها

- نگرانی های حریم خصوصی

- امکان نقص فنی از جمله نقض محرمانه بودن

- پروتکل برای تماس در طول ویزیت های مجازی

- توضیح سیاست ها و هماهنگی مراقبت با سایر متخصصان بهداشت به روش واضح و قابل فهم ، بدون تأثیرگذاری بر انتخاب های بیمار.

 

5- پزشكان باید آگاه باشند كه تكنولوژی های خاصی از طریق تله مدیسین برای بیماران قابل كنترل و درک نیست و از این رو مانع دسترسی می شود. دسترسی ناعادلانه به پزشکی از راه دور می تواند شکاف نتایج سلامت بین فقرا و ثروتمندان را بیشتر کند.

 

استقلال و حریم خصوصی پزشک

 

6- پزشک در صورت نقض چارچوب قانونی یا اخلاقی کشور نباید در پزشکی از راه دور ادامه فعالیت دهد.

 

7. پزشکی از راه دور به دلیل در دسترس بودن مجازی 24/7 به طور بالقوه می تواند به حریم خصوصی پزشک تجاوز کند. پزشک باید زمان های در دسترس بودن خود برای بیمارانش را اطلاع رسانی کند و در صورت عدم دسترسی ، خدماتی مانند موارد اضطراری را توصیه کند.

 

8- پزشک باید در تصمیم گیری در مورد مناسب بودن مشاوره از راه دور و حضوری ، از استقلال حرفه ای خود استفاده کند.

 

9- یک پزشک باید در انتخاب بستر پزشکی از راه دور که مورد استفاده قرار می گیرد ، از استقلال و اختیار خود استفاده کند.

 

مسئولیت های پزشک

 

10- پزشکی که ویزیت از راه دور را به بیماران خود ارائه میدهد، باید اطلاعات مفیدی را ارائه دهد  و همچنین اطلاعاتی را که دریافت کرده و اطلاعاتی را که از وی دریافت کرده اند را ذخیره کند و اطمینان حاصل کند که این توصیه برای اطمینان از قابلیت ردیابی انجام شده است.

 

11- اگر تصمیمی برای ویزیت از راه دور گرفته شد ، لازم است اطمینان حاصل شود که کاربران (بیماران و متخصصان مراقبت های بهداشتی) قادر به استفاده از سیستم ارتباطی لازم هستند.

 

12- پزشک باید در تلاش باشد تا اطمینان حاصل کند که بیمار توصیه های پیشنهادی و درمانی را ارائه داده شده را تا حد امکان برای ارتقاء تداوم مراقبت ، انجام داده است.

 

13- پزشكی كه توصیه پزشك یا نظر پزشك دیگری را درخواست كرده است ، در قبال معالجه و سایر تصمیمات و توصیه هایی كه به بیمار داده می شود ، مسئول است.

 

14- پزشک باید از مشکلات و ابهامات خاصی که ممکن است هنگام تماس با بیمار از طریق ارتباط از راه دور با بیمار ایجاد شود ، آگاه باشد و به آن احترام بگذارد. پزشک باید معتقد باشد که این ارتباط از راه دور به نفع بیمار است و این نکته را به بیمار گوشزد کند

 

15- پزشكان فقط در كشورها / حوزه های قضایی كه در آن مجوز به عمل می گیرند باید از طریق پزشکی از راه دور اقدام كنند. مشاوره های مربوط به حوزه قضایی فقط باید بین پزشکان مجاز صورت گیرد.

 

16. پزشکان باید اطمینان حاصل کنند که پوشش خسارت پزشکی آنها شامل پوشش پزشکی از راه دور است.

 

کیفیت مراقبت

 

17. اقدامات ارزیابی کیفیت بهداشت و درمان باید به طور منظم مورد استفاده قرار گیرد تا از امنیت بیمار و بهترین روشهای تشخیصی و درمانی ممکن در طی روشهای پزشکی از راه دور استفاده شود. ارائه خدمات از راه دور باید از دستورالعملهای عملی مبتنی بر شواهد پیروی کند تا میزان امنیت آنها ، کیفیت مراقبت و پیامدهای سلامتی بیمار را تضمین کند. تمام مداخلات مراقبت های بهداشتی  از راه دور باید از نظر پزشکی ،از نظر اثربخشی ، کارایی ، ایمنی ، امکان سنجی و مقرون به صرفه بودن مورد توجه قرار گیرد.

 

18- احتمالات و نقاط ضعف پزشکی از راه دور در موارد اضطراری باید بدرستی شناسایی شود. در صورت لزوم استفاده از پزشکی از راه دور در شرایط اضطراری ، توصیه ها و پیشنهادات درمانی تحت تأثیر شدت وضعیت پزشکی بیمار و صلاحیت افرادی که در کنار بیمار هستند ، تأثیر می گذارد. اشخاصی که خدمات از راه دور را ارائه می دهند باید برای مراجعه به خدمات اورژانس پروتکل ایجاد کنند.

 

پیشنهادات

 

 تله مدیسین باید به طور مناسب با چارچوبهای نظارتی محلی سازگار شود ، که ممکن است شامل مجوز بسترهای پزشکی از راه دور به نفع بیماران باشد.

- WMA و انجمنهای ملی پزشکی ملی در صورت لزوم باید ضمن حمایت از روابط بیمار و پزشک ، محرمانه بودن و کیفیت مراقبت های پزشکی ، توسعه هنجارهای اخلاقی ، دستورالعمل های عملی ، قوانین ملی و موافقت نامه های بین المللی را درمورد موضوعات مربوط به اقدام درمان از راه دور ترغیب كنند.

- پزشکی از راه دور نباید به عنوان مراقبت های بهداشتی حضوری  تلقی شود و فقط برای کاهش هزینه ها یا به عنوان یک انگیزه آشکار برای اضافه کاری و افزایش درآمد پزشکان معرفی نشود.

- استفاده از تله مدیسین به این حرفه احتیاج دارد تا پیامدهای منفی را در روابط مکتوب و الگوهای ارجاع به صراحت شناسایی و مدیریت کند.

- فن آوری های جدید و سبک های ادغام ویزیت ممکن است نیاز به دستورالعمل ها و استانداردهای جدید را داشته باشد.

- پزشکان باید برای انجام اقدامات اخلاقی از راه دور پزشکی که به نفع بیماران است ، اقداماتی کرده و موارد را عنوان کنند.

 

منبع: www.wma.net

 

همچنین بخوانید:

اینترنت اشیا و بیمارستان‌ هوشمند

مهم ترین مزایای پرونده الکترونیک سلامت

آشنایی با داروخانه آنلاین

بالا