مهم ترین مزایای پرونده الکترونیک سلامت

یکی از مهم‌ترین کاربردهای فناوری در گستره بهداشت و درمان، ایجاد پرونده سلامت الکترونیک  (Electronic Health Record)است که دربرگیرنده همه داده‌های ایجاد شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی به فرد و ثبت آنها به‌صورت پرونده‌های رایانه‌ای است. دسترسی یکپارچه به همه داده‌های بیمار و نمایش یکپارچه آنها از هدف‌های اولیه پرونده الکترونیک سلامت است که در بهبود مراقبت بالینی و کاهش اشتباه پزشکی بسیار مهم استبرای پیاده‌سازی پرونده الکترونیکی سلامت و کمک به درست کردن و ارتقای سیستم ارجاع الکترونیکی بیماران، بر پایی سیستم اطلاعات بهداشتی (Health Information System)مناسب‌ترین راه است.

در سال های اخیر بیشتر اقدامات پزشکی از جمله مراحل تشخیص و درمان بیماری از طریق نرم افزارهای پزشکی انجام می شود. در نتیجه، مزایای پرونده الکترونیک سلامت (EHR) به خوبی درک شده و استفاده از نرم افزار EHR در حال افزایش است. این جهش در پذیرش پرونده الکترونیک سلامت از طرف مراکز درمانی و بیمارستان ها به این دلیل است که پرونده الکترونیک سلامت (EHR) مزایای بسیاری دارد

هدف از EHR یا Electronic Health Records ، تبدیل سوابق کاغذی پزشکی بیمار به اسناد دیجیتالی است. در واقع سوابق بیمارستانی و به روز شده ی بیمار در قالب دیجیتال در پرونده الکترونیک سلامت نگهداری می شود و تنها کاربران مجاز به آن دسترسی خواهند داشت. پرونده الکترونیک سلامت (EHR) حاوی جزئیاتی از تاریخچه پزشکی، داروها، آلرژی ها، تصاویر رادیولوژی، برنامه های درمانی و نتایج آزمایشگاهی بیماران می باشد.

 

مهم ترین مزایای پرونده الکترونیک سلامت

سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت

افزایش دسترسی به اطلاعات یکپارچه بیماران

بدون وجود پرونده الکترونیکی سلامت دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت بسیار مشکل و حتی در بسیاری از موارد غیرممکن است. ازگزارشات متنوعی که می توان از اطلاعات یکپارچه سلامت بدست آورد می توان برای مقاصد مدیریتی، نظارت، و پژوهشی استفاده نمود.

- بهبود دسترسی مناطق دور افتاده و روستایی به مراقبت های سلامت

با ارائه دورا پزشکی و خدمات دیگر پرونده الکترونیکی سلامت، سطح کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی در مناطق دورافتاده و روستاها به طور چشمگیری افزایش می یابد.

 

صرفه جویی در زمان بیماران و پرسنل سلامت

پرونده الکترونیکی سلامت با تسریع انجام خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات تکراری و مراجعات بی مورد، در زمان بیماران و پرسنل سلامت صرفه جویی می نماید.

 

کاهش خطاهای پزشکی

- کاهش خطا در نسخه نویسی

پرونده الکترونیکی سلامت با هشدارهای به موقع به پزشک و همچنین خوانایی نسخه الکترونیکی و جلوگیری از اشتباه در تحویل دارو موجب کاهش خطا در نسخه نویسی می‌شود.

- کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشات و تصاویر تشخیصی

با توجه به اینکه متخصصان رادیولوژی می‌توانند علاوه بر آزمایش یا تصاویر تشخیصی بیمار به سوابق بیماری های حال و گذشته وی و تصاویر و آزمایشات قبلی وی نیز دسترسی داشته باشند می‌توانند آزمایشات و تصاویر را بهتر تفسیر نمایند.

- کاهش آزمایشات و نسخه های تکراری

با پزشکان از سوابق بیماران مطلع شده و از آزمایشات و نسخه های تکراری و بی مورد پرهیز می‌نمایند. با این کار صرفه جویی در هزینه داروها و آزمایشات به طور چشمگیری صورت می‌گیرد.نقش موثر در درمان بیماران

- بهبود نتایج درمان
با آگاهی بیشتر کادر درمانی از سوابق پزشکی بیمار تشخیص پزشکان دقیقتر شده و در نتیجه درمان مناسبتری انجام خواهد شد. همچنین با جلوگیری هوشمند از اشتباهات نسخه نویسی و تحویل دارو، نهایتا نتایج درمان بهبود خواهد یافت.

- افزایش مشارکت بیمار در مراقبت از خودش در منزل
با استفاده از زیرساخت پرونده الکترونیکی سلامت و انجام خدمات مراقبت در منزل توسط این سیستم، بیماران دارای بیماری های مزمن (مانند دیابت و فشارخون بالا) می‌توانند اطلاعات مورد نظر پزشکانشان را در پرونده الکترونیکی سلامت خود قرار داده و پزشک خود را مطلع نمایند. به این ترتیب علاوه بر اینکه نیاز به مراجعه به پزشک کاهش می یابد، مشارکت بیماران در فرایندهای مراقبت از خودشان نیز افزایش می یابد.

 

تسهیل در آموزش و پژوهش

- تسهیل در آموزش پزشکی
پرونده الکترونیکی سلامت موارد بالینی متعددی را برای اساتید پزشکی فراهم می سازد تا آنان بتوانند از این موارد برای تدریس به دانشجویان خود استفاده نمایند. به این ترتیب کیفیت آموزش پزشکی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

-تسهیل در پژوهشهای حوزه سلامت
با ایجاد امکان یکپارچه سازی اطلاعات سلامت توسط پرونده الکترونیکی سلامت، تسهیل زیادی در پژوهش های حوزه سلامت اتفاق می افتد بطوریکه بسیاری از پژوهش هایی که عملا بدون وجود این سیستم امکان پذیر نیستند، به راحتی میسر می‌گردد. در واقع پرونده الکترونیکی سلامت بستر اطلاعاتی بسیار مناسبی برای تولید و مدیریت دانش پزشکی به شمار می‌رود.

 

مدیریت و نظارت

- بهبود مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در حوزه سلامت
با استفاده از گزارشات مدیریتی پرونده الکترونیکی سلامت می توان از پرسنل سلامت و امکانات پزشکی به طرز بهینه ای استفاده نمود. به این ترتیب پرونده الکترونیکی سلامت به عنوان ابزاری مفید برای مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در نظر گرفته می شود.

- بهبود مدیریت بیماری های مسری
با استفاده از سیستمهای هشدار سریع پرونده الکترونیکی سلامت و سرویس های مدیریت بحران، ‌مدیریت شیوع بیماری های مسری بهبود می یابد. موارد مورد نظر برای هشدار (مثلا مرگ یک بیمار مبتلا به انفلوانزا) در سیستم تعریف می شود تا در صورت وقوع این موارد، سیستم بطور خودکار هشدارهای لازم را به مراکز مرتبط ارسال نماید.

- بهبود نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی
دسترسی مسولین نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی به سیستم پرونده الکترونیکی سلامت و امکان انجام گزارشات نظارتی موجب می شود تا کیفیت نظارت بر این خدمات افزایش یابد. به این ترتیب امکان وقوع تقلب های شایع در فرایندهای بهداشتی درمانی کاهش خواهد یافت.

 

همچنین بخوانید:

آشنایی با داروخانه آنلاین

نقش فناوری در سلامت روان

تله‌فارمسی، فواید و چالش‌ها

بالا