مزایای پزشکی از راه دور چیست؟

مزایای پزشکی از راه دور چیست؟

چگونه پزشکی از راه دور می تواند به من سود برساند؟

Telehealth(سلامتی از راه دور) نشان داده شده است که بر موانع خدمات درمانی ناشی از فاصله بین بیمار و ارائه دهنده ، دسترسی به جابه جایی مطمئن بیمار ، فواصل زمانی بین مراقبت ها به دلیل شکاف در زمان بین قرار ملاقات ها  و عدم دسترسی به متخصصین در زمان های ضروری ، غلبه کرده است.

 

پزشکی از راه دور دسترسی به مراقبت را افزایش می دهد

فاصله و زمان رفت و آمد بین بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و متخصصین می تواند دسترسی به مراقبت را محدود کند. خوشبختانه ، پزشکی از راه دور می تواند بر موانع جغرافیایی در مراقبت های بهداشتی ، به ویژه برای ارائه خدمات و درمان از طرف متخصصین به بیماران غلبه کند. پزشکی از راه دور می تواند به ویژه برای بیماران در جوامع و مناطق جغرافیایی  که دچار کمبود پزشک و درمان هستند ، مفید باشد.

 

تله مدیسین باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات مراقبتی می شود

تله مدیسین می تواند کیفیت مراقبت از بیماران را با شرایط پزشکی و روانی بهبود بخشد. یک مطالعه جدید نشان داد که از طریق تله مدیسین ، بیماران:

38٪ تعداد بستریشان در بیمارستان کمتر است

31٪ کمتر، بستری مجدد در بیمارستان دارند

63٪ بیشتر، احتمال دارد روزهای کمتری را در بیمارستان بگذرانند

بیشتر به مراقبت های بهداشتی و سلامتی آنها پرداخته شد

 

پزشکی از راه دور باعث کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی می شود

تله پمدیسین می تواند راندمان ارائه خدمات درمانی را افزایش دهد ، هزینه های مراقبت از بیماران یا حمل و نقل به مکان دیگری را کاهش دهد و حتی می تواند بیماران را از بیمارستان دور نگه دارد. در حقیقت ، یک مطالعه نشان داد که مراقبت از راه دور ، 19 درصد صرفه جویی در هزینه مراقبت های بستری را دارد.

 

پزشکی از راه دور ویزیت چهره به چهره را حمایت می کند

یک رابطه قوی پزشک و بیمار پایه و اساس مراقبت از بیماران با کیفیت بالا و کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی است. پزشکی از راه دور باید از مراقبت های سنتی پشتیبانی کند و جایگزین آن نشود. با ارائه خدمات مراقبت از راه دور می توانید مراقبت از بیماران را به صورت حضوری (تماس ویدیویی) انجام دهید ، در حالی که هنوز هم انعطاف پذیری و راحتی مراجعه بیماران ، از راه دور برای مراجعه به مراکز درمانی ، معاینات و آموزش در صورت لزوم یا ضرورت فراهم می شود.

 

پزشکی از راه دور باعث افزایش تعامل و رضایت بیمار می شود

Telemedicine باعث می شود که بیماران سالم تر و درگیر مراقبت های بهداشتی خود شوند و این موجب راحتی و رفاه آنان میشود. بیماران عاشق راحتی ، انعطاف پذیری و مراقبت در زمان واقعی با ارائه دهندگان خود هستند.

 

پزشکی از راه دور رضایت ارائه دهنده را بهبود می بخشد

امروزه پزشک بودن، خود می تواند گاهی اوقات چالش برانگیز و استرس زا باشد. از راه دور می توان با آسانتر کردن ملاقات با بیماران ، رضایت شغلی را بهبود بخشید. ارائه دهندگان می توانند از طریق پزشکی از راه دور ، تعادل کاری و زندگی خانوادگی خود را آسان تر کند.

 

منبع: doxy.me

 

همچنین بخوانید:

معرفی خدمات فضای مجازی برای پزشکان/ از کارت هوشمند سلامت تا دورا پزشکی

چگونه پزشکی از راه دور یا تله مدیسین سیستم بهداشتی درمانی را متحول خواهد ساخت

رادیولوژی از راه دور

اپلیکیشن‌های اینترنت اشیا و سلامت دیجیتال

بالا