چگونه پزشکی از راه دور می تواند به من سود برساند؟

Telehealth(سلامتی از راه دور) نشان داده شده است که بر موانع خدمات درمانی ناشی از فاصله بین بیمار و ارائه دهنده ، دسترسی به جابه جایی مطمئن بیمار ، فواصل زمانی بین مراقبت ها به دلیل شکاف در زمان بین قرار ملاقات ها  و عدم دسترسی به متخصصین در زمان های ضروری ، غلبه کرده است.

پزشکی از راه دور دسترسی به مراقبت را افزایش می دهد

فاصله و زمان رفت و آمد بین بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و متخصصین می تواند دسترسی به مراقبت را محدود کند. خوشبختانه ، پزشکی از راه دور می تواند بر موانع جغرافیایی در مراقبت های بهداشتی ، به ویژه برای ارائه خدمات و درمان از طرف متخصصین به بیماران غلبه کند. پزشکی از راه دور می تواند به ویژه برای بیماران در جوامع و مناطق جغرافیایی  که دچار کمبود پزشک و درمان هستند ، مفید باشد.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

تله مدیسین باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات مراقبتی می شود

تله مدیسین می تواند کیفیت مراقبت از بیماران را با شرایط پزشکی و روانی بهبود بخشد. یک مطالعه جدید نشان داد که از طریق تله مدیسین ، بیماران:

38٪ تعداد بستریشان در بیمارستان کمتر است

31٪ کمتر، بستری مجدد در بیمارستان دارند

63٪ بیشتر، احتمال دارد روزهای کمتری را در بیمارستان بگذرانند

بیشتر به مراقبت های بهداشتی و سلامتی آنها پرداخته شد

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

پزشکی از راه دور باعث کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی می شود

تله پمدیسین می تواند راندمان ارائه خدمات درمانی را افزایش دهد ، هزینه های مراقبت از بیماران یا حمل و نقل به مکان دیگری را کاهش دهد و حتی می تواند بیماران را از بیمارستان دور نگه دارد. در حقیقت ، یک مطالعه نشان داد که مراقبت از راه دور ، 19 درصد صرفه جویی در هزینه مراقبت های بستری را دارد.


همچنین بخوانید:

سهم پزشکی از راه دور در تناسب اندام و سلامتی

سیر دیجیتالی شدن سلامت

موج دیجیتال در سیستم مراقبت درمانی

 

 

 

 

بالا