دستگاه سونوگرافی هوشمند

برای اولین بار در جهان، دانشمندان آمریکایی اسکنر سونوگرافی قابل نصب بر روی تلفن های همراه هوشمند اختراع کردند. این تکنولوژی امکان دسترسی افراد به امکانات پزشکی در مناطق محروم را فراهم کرده است.اسکنر MobiUS به تلفنهای همراه و تبلت وصل می‌شود و عکس اسکن را روی موبایل نمایش می‌دهد.این تکنولوژی این باور را بوجود آورد که دستگاههای قابل حمل با کمترین هزینه قابلیت توسعه خدمات پزشکی در تمام دنیا را دارند.

بالا