توانبخشی سکته مغزی با برنامه‌ کاربردی Rewellio

هر سال ۱۵ میلیون از افراد سراسر دنیا، سکته‌ی مغزی را تجربه می‌کنند. یک سوم از این تعداد، توانایی حرکتی، گفتاری و حتی بینایی خود را از دست می‌دهند. شرکت نرم‌افزاری  Rewellio، با بهره‌گیری از روش بیوفیدبک الکترومایوگرام (EMG) راهکار جدیدی را برای توانبخشی بیماران سکته‌ی مغزی ارائه کرده است. شرکت اتریشی  Rewellio، با هدف بهبود این فرآیند، یک برنامه‌ی کاربردی گوشی توسعه‌ داده است. این برنامه‌ی کاربردی بر توانبخشی دست بیماران پس از سکته‌ی مغزی تمرکز دارد.

برنامه‌ی کاربردی  Rewellio

سکته مغزی یکی از دلایل عمده از کارافتادگی و ناتوانی به شمار می‌آید. بنابراین توسعه‌ی روش‌های درمانی جدید به منظور بهبود و رشد دوره‌ی توانبخشی بیماران بسیار اهمیت دارد. شرکت Rewellio به تازگی نخستین نسخه‌ی برنامه‌ی کاربردی خود را ارائه داده‌ است. این برنامه‌ی کاربردی، بر توانبخشی دست بیماران پس از سکته‌ی مغزی تمرکز دارد. بسیاری از افراد پس از سکته، نمی‌توانند دست‌های خود را حرکت دهند. Rewellio از حسگرهای مخصوص بیوفیدبک الکترومایوگرام استفاده می‌کند. این حسگرها، فعالیت‌های جزیی ماهیچه‌های دست را شناسایی می‌کنند. از طریق برنامه‌ی کاربردی Rewellio، حرکت عضلات دست بیمار برای او نمایش داده می‌شود. بنابراین، این روش در طول دوره‌های توانبخشی، به بیمار به صورت لحظه‌ای بازخورد می‌دهد.

روش ارائه شده، سبب افزایش مشارکت بیمار در توانبخشی خواهد شد. از سوی دیگر، مغز به سبب توانایی انعطاف‌پذیری و تغییرپذیری با کمک روش بیوفیدبک می‌آموزد که عملکردهای خود را بازیابی کند. تکرار این تمرین، به بازیابی عملکرد حرکتی دست کمک می‌کند Georg Teufl .بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Rewellio است. این شرکت در سال ۲۰۱۷، با هدف بهبود روند توانبخشی دست بیماران سکته‌ی مغزی تاسیس شد. موفقیت فرآیند توانبخشی سکته‌ی مغزی به پارامترهایی همچون شرکت در دوره‌های توانبخشی فشرده و پیوسته بستگی دارد. متخصصان در مرکزهای توانبخشی به دلیل محدودیت زمانی نمی‌توانند به اندازه‌ی کافی برای هر بیمار زمان اختصاص دهند. درنتیجه، نیاز به روش‌های جدید آموزش و توانبخشی مستقل از متخصصان به شدت حس می‌شود.

امروزه، یکی از روش‌های توانبخشی دست بیماران سکته‌ی مغزی، آینه درمانی (Mirror Therapy) است. در آینه‌درمانی بر حرکت اندام بدون آسیب تمرکز می‌شود. در این روش، هیچ بازخوردی به بیمار داده نمی‌شود. در نتیجه، بیمار نمی‌داند نوع اجرای تمرین‌های او درست بوده یا نه. این مشکل در برنامه‌ی کاربردی Rewellio حل شده است.

 

روش بیوفیدبک اکترومایوگرام (EMG-biofeedback)

اگرچه روش بیوفیدبک الکترومایوگرام راه جدیدی برای توانبخشی سکته‌ی مغزی به شمار نمی‌آید؛ اما یکپارچه‌سازی بیوفیدبک با یک برنامه‌ی کاربردی راهکاری نوین از سوی Rewellio است. دوره‌های توانبخشی رایج امروزی به سبب محدودیت‌های زمانی و مکانی به آسانی برای بیماران قابل دسترس نیست.

به طور کلی، هدف اصلی روش بیوفیدبک یا پس‌خوراند زیستی  (Biofeedback)، بالا بردن آگاهی شخص نسبت به آنچه در بدن و حتی مغزش به وقوع می‌پیوندد است. در Biofeedback فرد آموزش می‌بیند که عملکردهای بدن را با کمک ذهن هدایت کند. در ابتدا، حسگرهای الکتریکی به شخص وصل و اطلاعاتی درباره‌ی بدن او دریافت و اندازه‌گیری می‌شود. سپس، بازخوردهای مستقیم از بدن بیمار به او نمایش داده‌ می‌شود. در بیوفیدبک از نوع الکترومایوگرام، فعالیت ماهیچه‌ها و انقباض آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بالا