مروری بر تله مدیسین(پزشکی از راه دور)

تله مدیسین: « تأمین سلامت از راه دور » در یك تعریف ساده عبارت است از ویزیت بیماران از یك فاصله دور با استفاده از تكنولوژیهای پیشرفته صوتی و تصویری و تجهیزات پزشكی مربوط به آن.

 
به عبارت دیگر  «تأمین سلامت از راه دور» شامل انتقال اطلاعات پزشكی از یك مكان به مكانی دیگر به وسیله فن‌آوری انتقال اطلاعات و تجهیزات مخابراتی می‌باشد . این اطلاعات می‌تواند تصاویر بیمار و پارامتر های مختلف سلامتی وی مثل علائم حیاتی و شرح حال بیمار ، نوار قلبی ،  عكس‌های رادیولوژی و یا نتایج آزمایشات و غیره بیمار باشد . پزشك یا تیم پزشكی كه در فاصله دوری از بیمار قرار گرفته‌اند ، بصورت همزمان   این اطلاعات را دریافت نموده وبا مطالعه و بررسی آن و انجام پرسشهایی از بیمار ، اطلاعات لازم برای تشخیص بیماری و درمان آن را بدست می‌آورند و بلافاصله مشاوره لازم برای درمان بیمار را ارائه می‌دهند .
 

این تكنولوژی عموماً در شرایطی كه امكان استقرار تیم پزشكی در مكانی میسر نباشد مورد استفاده قرار می‌گیرد . لازم به ذكر است كه در بسیاری ازمواقع حضور پزشك یا تیم پزشكی در مناطق كم جمعیت و مناطقی كه از مراكز شهری دور هستند ،‌ امكان پذیر نیست . در چنین شرایطی امكانات سیستم تله مدیسین می‌تواند فاصله ها را از میان برداشته ، پزشك یا تیم پزشكی بصورت رو در رو  و همزمان بیمار را مورد معاینه قرار داده و با ملاحظه دیگر اطلاعات پاراكلینیكی بیمار ، مراحل تشخیص بیماری و مشاوره های لازم برای درمان بیمار را ارائه نمایند . این خدمات همچون سایر خدمات پزشكی از دقت مطلوبی برخوردار بوده و محرمانه بودن اطلاعات بیماران در آن لحاظ شده است.

امروزه تکنولوژی مخابرات و فناوری اطلاعات به طور وسیعی در پزشکی و علوم وابسته به آن مورد استفاده است. پزشکان هر روز با تلفن ثابت یا همراه در مورد بیماران خود با هم مشورت می کنند. متخصصان به پزشکان عمومی یا دانشجویان از طریق سیستم های ویدیو کنفرانس یا سایت های اینترنتی نکـات تخصصی را آموزش می دهند. پزشکان اطلاعات پرونده بیماران را در کـامپیوترهای شخصی ذخیره و در موقـع لـزوم بـازنـمایی یـا بـرای پـزشک دیگری ارسال می کنند.

در بـیـمــارسـتــان هــا سـیـسـتـم هـای مـدیـریـت مرکزی اطلاعات، سیستم های مرکزی نمایش آثـار حـیـاتـی بـیـمـاران و سیستم های فراخوانی پـزشـکان کشیک به طور معمول مورد استفاده‌ قــرار مـی گـیـرد. عـلائـم حـیـاتـی فـضـانـوردان یـا مسافران هوایی و دریایی به مراکز تخصصی در روی زمین ارسال و ارزیابی می شود و بسیاری کـاربردهای دیگر که برخی تنها در کشورهای پیشـرفته و صنعتی رواج دارد. اما با این وجود شـایـد هنـوز تبـادل داده هـای پـزشکی در سطح جهـانـی امکـان پـذیـر نبـاشـد. تکنـولـوژی کـه در جهت حل این مسائل تلاش می کند تله مدیسین یا پزشکی از راه دور است. این فناوری دستاورد حیطه وسیعی از تحقیقات مخابرات، الکترونیک، اطلاعات، علوم کامپیوتر و پزشکی است. هدف تله مدیسین فراهم کردن امکانات تخصصی درمان و مراقبت های بهداشتی (Health Care) برای نقاط دور از طریق تکنولوژی های مخابرات و اطلاعات و در عین حال کاهش هزینه های درمان است.

تله مدیسین به  پزشک امکان می دهد تا مراقبت، تشخیص، درمان و مشورت با سایر پزشکان را از یک نقطه به نقطه ای دورتر انجام دهد. در نتیجه امکان ایجاد خدمات پزشکی به صورت تخصصی در نقاط دور از دسترس و همچنین مراقبت های ویژه در موارد حاد و اورژانس به دست آید. تله مدیسین می تواند در حوادث طبیعی به گروه های نجات کمک کند تا با متخصصانی که الزاما در محل نیستند در ارتباط باشند. همچنین در میدان های جنگ برای کمک به مجروحان جنگی که در نجات آنان ثانیه ها نیز مؤثرند از دستاوردهای پزشکی از راه دور استفاده می شود.

در حال حاضر تعداد کاربردهای کلینیکی تله مدیسین بسیار زیاد است اما تعداد بیماران و متخصصانی که از آن بهره می برند محدود است و دلیل این امر عدم معرفی این سیستم ها به صورت اصولی و گسترده است. همچنین عدم تخصیص بودجه کافی و برنامه های مدون جهت تحقیقات از علل عدم پیشرفت آن است. در کشورهای صنعتی از تله مدیسین به عنوان دستاورد دانش و تکنولوژی در جهت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی بهره می برن

پزشکی از راه دور دارای کاربرد متنوع و فن آوری وسیعی است که به منظور افزایش صحت و تندرستی فرد در جامعه صورت گرفته‌است.این پدیده می‌تواند با نوع اطلاعات ارسال شده (مانند آزمایشهای کلینیکی و رادیو گرافی‌ها)، نحوه ارسال این داده مشخص شده و معنی و مفهوم یابد.

 

از پدیده مزبور در موارد زیر میتوان استفاده عملی نمود:

• بلایای طبیعی و جنگها

• توسعه بهداشت در نقاط صعب العبور

• کنترل بیماریهای مزمن

• پروازهای هوایی

• مسافرتهای دریایی درجنگها

• تشخیص، درمان، کنترل، پیگیری و مشاوره

• آموزش ارائه کنندگان خدمت و مردم

• منابع اطلاعاتی پزشکی شامل انواع بانکهای اطلاعاتی و پایگاههای داده های پزشکی

 

پزشكی از راه دور یا تله مدیســین در حقیقت یك مفهوم عـــام است كه برای توصیف جنبه های متنوعی از مراقبت های پزشكی از راه دور بكار می رود . پزشكی از راه دور مهارتی است كه از ابزارهای چند رسانه ای بهره می برد و با استفاده از تعداد زیادی فنآوری روز ، نوعی استقلال از زمان و مكان در زمینه خدمات پزشكی بوجود می آورد که بالطبع استفاده از این ابزارها نیازمند مجموعه متفاوت و پرهزینه ای از زیرساخت های ارتباطی خواهد بود . تله مدیسین در جهت آموزش، تهیه بانك های اطلاعاتی بیماران، هوش مصنوعی و پشتیبانی مدیریت سیستم های درمانی نیز كاربرد دارد. اما آسان ترین كاربرد آن مشاوره الكترونیكی است كه به سادگی میسر می شود.

 

همچنین بخوانید:

بحران کرونا و مزایای تله مدیسین

رواج درمان از راه دور در دوران کرونا

دندانپزشکی از راه دور

بالا