پزشکی از راه دور فقط یک روند همه گیر نخواهد بود

کیفیت مراقبت های ارائه شده از طریق پزشکی از راه دور در طول دوره همه گیر بهبود یافته است  و طبق گزارش جدید Doximity، تقریباً سه چهارم بیماران شرکت کننده اکنون گزارش می دهند که قصد دارند بخشی یا تمام مراقبت های خود را بعد از همه گیری از طریق پزشکی از راه دور دریافت کنند.

 

پزشکان، بیماران مزایایی در پزشکی از راه دور پیدا می کنند

برای این گزارش، محققان 2000 بیمار و بیش از 1000 پزشک را بین ژانویه 2020 تا ژوئن 2021 مورد بررسی قرار دادند تا پذیرش و تجربیات پزشکی از راه دور را در طول زمان تجزیه و تحلیل کنند.محققان دریافتند که پذیرش قابل توجهی از تله مدیسین در تمام گروه های سنی پزشک وجود دارد. علاوه بر این، پذیرش در تخصص هایی با نسبت بالایی از بیماران مبتلا به بیماری های مزمن مانند غدد درون ریز، گوارش و روماتولوژی بیشتر بود.

بسیاری از پزشکانی که برای این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند، همچنین گفتند که پزشکی از راه دور به ارتباط آنها با بیمارانشان کمک کرده است. به طور خاص، بیش از 67٪ گفتند که پزشکی از راه دور به آنها کمک کرد تا با بیمارانی که از جوامع به حاشیه رانده شده‌اند، اعتماد ایجاد کنند یا حفظ کنند.

به گفته محققان، این افزایش اعتماد ممکن است به این دلیل باشد که پزشکی از راه دور احساس ایمنی بیمار را افزایش می دهد، دسترسی به مراقبت را بدون خطر قرار گرفتن در معرض عفونی بالقوه (و ناراحتی) ناشی از مراجعه حضوری به مراکز بالینی شلوغ فراهم می کند. آنها افزودند که سهولت گنجاندن خانواده و سایر مراقبان در یک محیط مجازی، بدون توجه به موقعیت فیزیکی آنها نیز ممکن است بر اعتماد بیمار تأثیر بگذارد.

وقتی صحبت از تجارب بیماران از تله مدیسین به میان می آید، 55 درصد گزارش کردند که پزشکی از راه دور کیفیت مراقبت یکسان یا بهتری را به عنوان ویزیت های حضوری ارائه می دهد، از 40 درصدی که در سال 2020 همین را بیان کردند. به گفته محققان، این افزایش در رضایت بیمار است. ممکن است به دلیل پیشرفت در فناوری پزشکی از راه دور و تحویل باشد.

بسیاری از بیماران همچنین نشان دادند که پزشکی از راه دور حتی پس از بیماری همه گیر، بخشی عادی از مراقبت آنها خواهد بود. بیش از 73 درصد از بیماران مورد بررسی گفتند که قصد داشتند بخشی یا تمام مراقبت‌های خود را از طریق پزشکی از راه دور پس از همه‌گیری دریافت کنند - این افزایش نسبت به 58 درصدی که در سال 2020 احساسات مشابهی را ابراز کردند. به‌ویژه، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن بیشترین احتمال را داشتند که بگویند. در آینده به استفاده از تله مدیسین ادامه خواهد داد.

به گفته محققان، این علاقه به پزشکی از راه دور در آینده در سراسر نژاد و قومیت ثابت بود. آنها نوشتند: روشن است که پزشکی از راه دور اکنون بخشی مورد انتظار از تجربه مراقبت های بهداشتی بیماران است، حتی زمانی که آنها به زندگی فراتر از همه گیری فکر می کنند.

با این حال، محققان خاطرنشان کردند که دسترسی باند پهن همچنان یک عامل مهم در دسترسی به مراقبت مجازی و برابری سلامت است. به طور خاص، 19 درصد از بیماران با درآمد خانوار کمتر از 25000 دلار برای دسترسی به اینترنت در خانه به تلفن های هوشمند خود متکی هستند. برای ارتقای برابری سلامت در پزشکی از راه دور، آنها سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی را پیشنهاد می‌کنند که روی راه‌حل‌های اول تلفن همراه که سرعت اینترنت بالقوه کندتر و متغیر را بهینه می‌کنند،سرمایه‌گذاری کنند.

به طور کلی، محققان نوشتند که در آینده، آنها پیش‌بینی می‌کنند که تقاضا برای گزینه‌های خدمات پزشکی از راه دور همچنان قوی خواهد بود و سیستم‌های مراقبت بهداشتی حتی ممکن است خود را در رقابت برای ارائه بهترین تجربه پزشکی از راه دور بیابند.

 

نتیجه هیئت مشورتی

سلامت از راه دور راه به جایی نمی برد، بنابراین وقت آن است که بیشتر از بازدیدهای ویدیویی مجازی فکر کنید.

Telehealth اینجاست که بماند. این بدان معنا نیست که هیچ مانعی برای استفاده مؤثر و گسترده از آن وجود ندارد. اما واضح است که شور و شوق قوی است و فشار برای حفظ دسترسی به سلامت از راه دور - از جمله برنامه‌های کاربردی مقیاس‌پذیر فراتر از بازدید ویدیویی مجازی - افزایش خواهد یافت.

در حالی که استفاده کلی از سلامت از راه دور نسبت به سطوح اولیه همه گیر کاهش یافته است، وسعت استفاده از آن تنها افزایش یافته است. به عنوان مثال، آخرین تجزیه و تحلیل ادعاهای بهداشت از راه دور هیئت مشاوران نشان می دهد که بازدیدهای بهداشت از راه دور به عنوان درصدی از تمام خدمات واجد شرایط در ادعاهای هزینه برای خدمات مدیکر از حدود 20 درصد در آوریل 2020 به 5 درصد در اخیراً کاهش یافته است. در عین حال، این نظرسنجی جدید از نظرسنجی Doximity نشان می‌دهد که درصد بیمارانی که حداقل یک بار در سال ویزیت مجازی داشته‌اند در سال 2021 به 67 درصد افزایش یافته است، از 42 درصد در سال 2020 و 25 درصد قبل از همه‌گیری.

ارائه دهندگان محلی به وضوح تأثیر زیادی بر جهت آینده سلامت از راه دور دارند. ما می دانیم که سیستم های محلی اکثریت قریب به اتفاق خدمات بهداشت از راه دور را در دو سال گذشته ارائه کرده اند. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که از هر پنج بیمار، چهار بیمار ترجیح می‌دهند یک تا سه روز منتظر بمانند تا با پزشک خود ارتباط برقرار کنند تا اینکه فوراً به پزشک جدید مراجعه کنند. اینکه سلامت از راه دور راهی مناسب برای تعامل بیماران با پزشکان باقی بماند تا حد زیادی به پزشکان بستگی دارد. صرفاً ارائه این خدمات و انتخاب خود بیماران برای آنها کافی نیست. پزشکان باید در مواقعی که مفید باشد، سلامت از راه دور را به بیماران توصیه کنند.

با این حال، آینده بهداشت از راه دور صرفاً بازدیدهای ویدیویی مجازی بیشتر با پزشک نیست. نظرسنجی Doximity به طور مداوم نشان می‌دهد که بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن بیشتر از سلامت از راه دور استفاده می‌کنند و آن را مثبت می‌بینند. این بیماران همچنین بیشترین بهره را از سایر کاربردهای سلامت از راه دور مانند نظارت از راه دور و تعاملات مبتنی بر چت دارند. وقتی دیدگاه خود را از سلامت از راه دور به بازدید ویدیویی محدود می کنیم، پتانسیل این فناوری ها را برای امکان پذیر ساختن مراقبت بهتر برای بیماران بیشتر در مقیاس نادیده می گیریم.

 

منبع: advisory

 

همچنین بخوانید:

آیا متاورس برای صنعت مراقبت های بهداشتی و تناسب اندام مفید خواهد بود؟

مراقبت سلامت از راه دور ارزش خود را ثابت می کند

بزرگترین پیش‌بینی‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در سال 2022، از سوی مدیرانی که این فناوری را ارائه می‌کنند

بالا