انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض انجمن تله مدیسین ذره بین شرکت های نرم افزاری , انجمن تله مدیسین ایران انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران

اعضای کمیته اجرائی

دکتر فاطمه نعمت اللهی,نعمت اللهی جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی و زیبایی
پروفسور سیروس,مومن زاده فوق تخصص دردشناسی
مهندس سمانه,اشرف زاده مهندس نرم افزار کامپیوتر
مهندس مونا,سامعی مهندس نرم افزار کامپیوتر
مهندس الناز,مولائی مهندس نرم افزار کامپیوتر
آتوسا ,سنجابی
منیر,فخاریان
سایه ,اکبری
بالا