11 اعضا تله مدیسین انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض انجمن تله مدیسین ذره بین 22 خانم دکتر Televisit انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار 5 انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر

اعضای کمیته اجرائی

دکتر فاطمه نعمت اللهی,نعمت اللهی جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی و زیبایی
پروفسور سیروس,مومن زاده فوق تخصص دردشناسی
مهندس سمانه,اشرف زاده مهندس نرم افزار کامپیوتر
مهندس مونا,سامعی مهندس نرم افزار کامپیوتر
مهندس الناز,مولائی مهندس نرم افزار کامپیوتر
نازنین,نعمت اللهی
رضا,اقدم
منیر,فخاریان
سایه ,اکبری
بالا