پوستر 5 امین ششمین کنگره انجمن تله مدیسین ایران ششمین کنگره انجمن تله مدیسین ایران بلاکچین 11 انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض انجمن تله مدیسین ذره بین اعضا تله مدیسین 22 خانم دکتر انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار Televisit انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر 5

اعضای کمیته اجرائی

دکتر فاطمه ,نعمت اللهی جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی و زیبایی
پروفسور سیروس,مومن زاده فوق تخصص دردشناسی
رومینا,کردگاری
مهندس الناز,مولائی مهندس نرم افزار کامپیوتر
نازنین,نعمت اللهی
رضا,اقدم
منیر,فخاریان
سایه ,اکبری
بالا