11 انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض انجمن تله مدیسین ذره بین انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران اعضا تله مدیسین 22 خانم دکتر Televisit 5 انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر

محورهای چهارمین کنگره انجمن تله مدیسین ایران

  • بررسی استارتاپ های تله ویزیت موجود در ایران و جهان و مقایسه آنها با یکدیگر
  • بررسی گایدلاین های مربوط به تله ویزیت
  • بررسی تعرفه های تله ویزیت
  • تله ویزیت به عنوان ابزاری جهت اسکرینینگ بیماران غیر اورژانس قبل از مراجعه به پزشک
  • بررسی تاثیر و کاربرد واقعیت افزوده ,اینترنت اشیا, واقعیت مجازی و متاورس در تله ویزیت

بالا