سومین کنگره انجمن تله‌مدیسین ایران مهلت ارسال مقالات سومین کنگره مهلت ارسال مقالات سومین کنگره2

محورهای سومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران

  • مدیریت Online Clinic
  • گایدلاین های eVisit
  • استانداردهای eVisit
  • نحوه پرداخت eVisit
  • نقش شبکه های اجتماعی در تله مدیسین
  • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی
  • بیمه ها و eVisit

بالا