پوستر 5 امین ششمین کنگره انجمن تله مدیسین ایران 11 ششمین کنگره انجمن تله مدیسین ایران بلاکچین انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض انجمن تله مدیسین ذره بین انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران اعضا تله مدیسین خانم دکتر 22 5 انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر Televisit انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار

اعضای هیئت علمی انجمن تله مدیسین ایران

دکتر فاطمه,نعمت الهی بنیانگذار و رئیس جراح و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر سیروس ,مومن زاده هم بنیانگذار و دبیر فوق تخصص درد
دکتر لیلا,نعمت اللهی عضو هیئت مدیره و خزانه دار جراح و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر سودابه ,کاظمی اسکی نایب رئیس جراح و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر نفيسه ,ثقفي عضو هیئت مدیره جراح و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر مریم,میرپور عضو هیئت مدیره انجمن تله مدیسین جراح و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر مریم,كاشانيان عضو هیئت مدیره جراح و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر مهرداد,مومن زاده بازرس اصلی پزشک عمومی
دکتر علی,اسلامی فر بازرس علی البدل دکترای آسیب شناسی (پاتولوژی)
بالا