سومین کنگره انجمن تله‌مدیسین ایران مهلت ارسال مقالات سومین کنگره مهلت ارسال مقالات سومین کنگره2

رئیس کنگره

دکتر فاطمه نعمت اللهی

پروفسور دکتر سیروس مومن زاده

فلوشیپ فوق تخصصی درد شناسی و طب درد
  • فلوشیپ فوق تخصصی درد شناسی و طب درد
  • استاد دانشگاه با رتبه اسوشیت پروفسور(انستزیولوژیست)
  • عضو انجمن بین المللی درد جهان، عضو انجمن بررسی و مطالعه درد ایران
  • درمان سر درد، درد شانه، درد گردن، کمر درد، زانو درد،
  • دردهای مزمن ، دردهای سرطانی و ناشناخته.
بالا