دستگاه ایمنی با افسردگی به استرس پاسخ می‌دهد

دانشمندان و روانشناسان علل بسیار زیادی برای افسردگی و برافروختگی مطرح کرده‌اند اما به تازگی تحقیق جدیدی در این حوزه صورت گرفته که نشان می‌دهد افسردگی در واقع عکس‌العمل دستگاه ایمنی به استرس است.

در این تحقیقات، دانشمندان با بررسی موش‌ها دریافته‌اند که استرس چگونه موجب برافروختگی شده و افسردگی را نتیجه می‌دهد. البته چند وقتی است بسیاری از محققان متوجه شده‌اند که افسردگی و استرس تاثیر متقابلی روی یکدیگر می‌گذارند اما چگونگی و چرایی آن همواره مورد سوال بوده است.

حال پژوهشگران درک کرده‌اند با دستکاری گیرنده‌های دستگاه ایمنی به خصوصی در مغز موش‌ها قادرند بر نحوه‌ی بازخورد این حیوان به استرس تاثیر بگذارند. آنها پس از مشاهده این مسئله متوجه شدند که مغز این جانور در مواجه با استرس سیتوکین ترشح می‌کند.

سیتوکین در واقع پروتئینی است که باعث برافروختگی در انسان و موش‌ها می‌شود. حال التهاب و برافروختگی ایجاد شده، پاسخ ضعیف و ناکارآمد نورون ها در قشر جلوی پیشانی میانی را نتیجه می‌دهد که این مسئله نیز فرد را به سوی افسردگی سوق می دهد.

به عبارت دیگر محققان باور دارند که سیستم ایمنی مغز موجب می‌شود که استرس، التهاب و افسردگی به مانند دومینو پشت یکدیگر قرار گیرند و پس از بوجود آمدن اولین عامل، آخرین گزینه نیز رخ خواهد داد.

این پژوهش جدید ممکن به طور کلی تولیدات دارویی ضداسترس و افسردگی را تغییر دهد چرا که پس از این تحقیق، دیگر نیازی نیست دوپامین یا سرتونین اضافی به بدن وارد شود. تنها لازم است که سیستم عصبی بدن برای مدت کمتری کار کند تا شخص بتواند از آرامش لذت ببرد.

البته در مورد نتایج تحقیقاتی که روی موشها صورت می‌گیرد باید همواره شک کرد چرا بارها شده که آنچه برای موش‌ها اثبات شده روی انسان‌ها قطعیت عملی نداشته است.

بالا