لوزالمعده مصنوعی که با کمک یک اپلیکیشن، دیابت را کنترل می کند

افرادی که دیابت نوع 1 دارند، دائماً باید میزان قند خون خود را اندازه گرفته و در صورت نیاز مقدار مشخصی از انسولین را تزریق نمایند. این فرآیند بسیار دشوار است و همچنین تزریق مقدار دُز اشتباه انسولین، می تواند عواقب بسیار خطرناکی را برای شخص به دنبال داشته باشد. به تازگی محققان موفق به ساخت یک لوز المعده مصنوعی شده اند که به کمک الگوریتمی در یک اپ ویژه تلفن هوشمند کاربر، می تواند مقدار مشخصی از انسولین را به بدن شخص تزریق نماید.

اپ موبایل مذکور به پانکراس مصنوعی (یا بهتر است بگوییم پمپ انسولین یا پایشگر قند خون) بر اساس فعالیت های شخص، وعده های غذایی صرف شده و الگوی خواب کاربر دستور می دهد که مقدار مشخصی از گلوکز را آزاد نماید. این اپ همچنین به مرور نحوه کنترل میزان انسولین مورد نیاز کاربر را یاد می گیرد و موجب می شود پانکراس مصنوعی، شبیه به این عضو در بدن یک فرد بدون دیابت عمل کند.

گفتنی است نتیجه 12 هفته آزمایش این عضو مصنوعی، تاکنون رضایت بخش بوده و بهبودهای فوق العاده ای از جمله کاهش سطح هموگلوبین و نیز کاهش نیاز به بررسی سطح گلوکز خون را به دنبال داشته.

این لوزالمعده مصنوعی، قبل از عرضه عمومی باید همچنان آزمایش های بسیاری را سپری نماید و تأییدیه های قانونی مورد نیاز را نیز دریافت کند. در نهایت امید می رود این فناوری بتواند تا حد زیادی، نگرانی های افراد دیابتی را کاهش دهد.

بالا