مرور نظامند کاربرد پزشکی از راه دور در تشخیص و مدیریت مراقبت بیماریهای قلبی کودکان

پیشرفت فناوری، وضعیت کنونی علم پزشکی را دچار تغییر کرده است. حوزه قلب کودکان نیزنیازمند تشخیص سریع بر پایه تصویربرداری جهت شناسایی نوزادان و کودکانی است که به طور بالقوه در معرض بیماری های قلبی میباشند .در طی سالیان گذشته، پزشکی از راه دور به عنوان بخشی از برنامه های قلب کودکان در جهان مطرح شده است و به بهینه سازی مراقبت برای کودکان مبتلا به بیماری های قلبی به خصوص در مناطق دوردست و کشورهای درحال توسعه کمک میکند.

کمبود متخصصین در مناطق روستایی منجر به افزایش استفاده از انتقال داده و مشاوره از راه دور با کمک متخصصین مراکز سطح بالا میشود. مشاوره از راه دور به صورت انتقال آنی و یا ذخیره و ارسال تصاویر اکوکاردیوگرافی در حوزه پریناتال، نوزادی و کودکان به عنوان یک ابزار مهم در تشخیص بیماری های قلبی بیماران در بیمارستان های مناطق دوردست محسوب میشود .طبق تعریف ارائه شده سازمان جهانی بهداشت، پزشکی از راه دور به ارائه خدمات مراقبت سلامت توسط کلیه متخصصین مراقبت سلامت با استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی جهت تبادل اطلاعات معتبر به منظور تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها و آسیب ها، پژوهش، ارزیابی و آموزش مداوم ارائه دهندگان مراقبت سلامت در زمانی که فاصله به عنوان یک فاکتور حیاتی است،مطرح میشود. پزشکی از راه دور میتواند به منظور بهبود مدیریت بیماری در مراکزی که پزشک متخصص در دسترس نیست بکار گرفته شود. این فناوری در حوزه های مختلفی از جمله قلب قابل استفاده است که تحت عنوان تله کاردیولوژی شناخته میشود.

 تله کاردیولوژی، به کاربرد پزشکی از راه دور در حوزه قلب و به خصوص اکوکاردیوگرافی از راه دور که رایج ترین کاربرد در اینحوزه است، اطلاق میشود.. از مهمترین دلایلی که بررسی قلب کودکان را در زمره موضوعات مطرح در پزشکی از راه دور قرار داده است، تخصصی بودن این حوزه از علوم پزشکی و تعداد بسیارکم افراد حرفه ای و متخصص قلب کودکان در آن است. همچنین، مراقبت ها معمولا به چندین مرکز تخصصی خاص محدود میشود؛ بنابراین مسافت طولانی، بیماران و خانواده ها به خصوص افرادی که به تازگی درگیر بیماری شده اند و اطلاعات زیادی از آن ندارد را از مشاوره های پزشک متخصص محروم میکند .مشاوره های از راه دور میتواند به صورت آنی و یا از طریق انتقال تصاویر سونوگرافی از پیش ضبط شده به صورت ذخیره و ارسال( در زمان عدم حضور مادر انجام شود .اغلب خانواده ها به دور از مراکز مراقبتی سطح سوم زندگی میکنند و دسترسی به این مراکز برای آنها بسیار سخت است. مراقبت از راه دور در منزل، به عنوان مکانیزم پشتیبان برای بیماران با بیماری های مزمن ایجاد شده است . به طورکلی پزشکی از راه دور در حوزه قلب در مواردی چون آموزش دانشجویان و کارکنان در فرایند درمان شرایط حاد قلبی، تحلیل الکتروکاریوگرام، مشاوره های تعاملی از طریق ویدئو با متخصصین و پزشکان جهت درمان و پایش در منزل و پایش مادران باردار برای کنترل وضعیت جنین بکار گرفته میشود.

مطابق با یافته های به دست آمده، به طور کلی پیامدها و نتایج گزارش شده در دسته های متفاوتی چون قابل اجرا بودن این فناوری، هزینه، بهبود رابطه، آموزش بهتر ارائه کنندگان مراقبت، مدیریت بهتر مراقبت، صحت تشخیص و کاهش مرگ ومیر قرار میگیرند.

 در گروه قابل اجرا بودن پزشکی از راه دور نتایجی مانند افزایش اعتمادبه نفس پزشکان، افزایش رضایت بیمار و ارائه کنندگان مراقبت، کاهش اضطراب، افزایش پذیرش، افزایش اعتماد/ اطمینان، بهبود سطح توافق و دیدگاه بین پزشکان/ والدین، در دسترس بودن، قابل قبول بودن و ایمن بودن اجرای خدمات پزشکی از راه دور گزارش شده است.

در گروه هزینه، کاهش تعداد روز کاری، کاهش نقل و انتقالات، کاهش زمان، کاهش اقامت و ویزیت های برنامه ریزی نشده؛

در گروه بهبود، رابطه و آموزش بهتر ارائه کنندگان مراقبت مواردی مانند راهنمایی و هدایت بهتر کارکنان، پشتیبانی از کارمندان و اشتراک دانش؛

در گروه مدیریت، مراقبت مواردی چون بهبود/ کمک به درمان، مدیریت بالینی بهتر، حضور به موقع در بیمارستان

 در گروه صحت، تشخیص مواردی مانند بهبود / تشخیص سریع و صحیح، افزایش دقت و حساسیت و ویژگی تشخیص و در گروه مرگ نیز کاهش میزان مرگ ومیرگزارش شده است

 

منبع: jmis.hums.ac.ir/

 

 

همچنین بخوانید:

دلیل پیدایش پرونده الکترونیک سلامت

کاربرد پزشکی از راه دور در تشخیص و درمان بیماری های گوش،حلق و بینی

بهداشت و درمان مدرن و تله ویزیت

بالا