قطره چشمی دارای نانو ذرات جایگزینی مناسب برای عینک و لنز

فرایند بهبود چشم بیمار با استفاده از این کشف جدید شامل سه مرحله است. در گام اول اپلیکیشنی روی موبایل بیمار نصب شده و میزان انکسار چشم را مشخص می کند. در مرحله بعد پرتوی لیزری متناسب با سطح انکسار به سطح قرنیه چشم تابانده می شود که کمتر از یک ثانیه طول می کشد و در نهایت بیمار باید از قطره ای استفاده کند.

نقطه ضعف این روش این است که به خاطر استفاده از پرتوهای لیزر ضعیف شیارهای ایجاد شده پس از مدتی از بین رفته و در نتیجه بیمار برای حفظ بینایی باید هر یک یا دو ماه این فرایند را تکرار کند.

 

بالا