چرا باید از پرونده الکترونیک سلامت استفاده کنیم؟

EHR (پرونده الکترونیکی سلامت) مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد شامل اطلاعات دوران جنینی و ماقبل از آن مانند اطلاعات مرتبط با لقاح آزمایشگاهی تا پس از مرگ مانند اطلاعات بدست آمده از اتوپسی ، محل دفن و ... است که به صورت مداوم و با گذشت زمان به شکل الکترونیکی ذخیره می گردد و در صورت نیاز ، بدون ارتباط با مکان یا زمان خاص ، تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت .توانایی تلفیق فعالیت های مراقبت بهداشتی با پیشرفت های فناوری و ارتباطات و بهره گیری از پیشرفت ها برای بهبود مراقبت های بهداشتی و درمانی را می توان یک موفقیت در اجرای EHR در نظر گرفت .یک پرونده الکترونیک سلامت از منابع مختلفی اطلاعات دریافت کرده و برای منابع مختلفی اطلاعات تولید می کند .

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

پرونده الكترونیك سلامت یعنی: پیاده سازی سامانه اطلاعاتی به صورت كاملا یكپارچه كه قابلیت كاربری و استفاده در طیف گسترده ای از مراكز بهداشتی و درمانی را داشته باشد.

هر نوع اطلاعات مربوط به سلامت جسمی یا روانی یا وضعیت یک فرد که در سیستم های الکترونیکی ثبت می شود و برای کسب، انتقال، دریافت، ذخیره، بازیابی، اتصال و دستکاری داده های چند رسانه ای به منظور فراهم کردن مراقبت بهداشتی اولیه و خدمات بهداشتی مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد .پرونده الکترونیک سلامت شامل یادداشتهای بهداشتی درمانی دوران عمر یک فرد است که در داخل سیستم بهداشتی درمانی ایجاد و به صورت خصوصی و محرمانه نگهداری می شود. این پرونده بصورت الکترونیکی برای ارائه کنندگان مجاز خدمات در هر مکان و زمان به منظور حمایت و پشتیبانی از ارتقا کیفیت خدمات وی باید در دسترس باشد.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

پرونده الکترونیک سلامت یک سیستم اطلاعات الکترونیکی ایمن وقابل توسعه است که استفاده کنندگان مجاز در مراکز بهداشتی درمانی در هر زمان به اطلاعات گذشته بیمار دسترسی دارند و اطلاعات درمانی جدید بیمار را نیز به آن اضافه می نمایند.یک مجموعه جامع و سازماندهی شده الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات بالینی، دموگرافیکی، اجتماعی و مالی است که مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارایه شده به یک فرد را مستند می‌کند.

از اولین ویژگی های پرونده الکترونیک بیمار دسترسی سریع پزشک به پرونده است.در صورتیکه پزشکان در مطب های شخصی یا حتی در کلینیک های درمانی از پرونده های استانداردی برای بیماران خود استفاده نمایند ، در هر مراجعه دسترسی سریع  تری به اطلاعات سلامت فرد دارند و این امر در  روند درمان و تشخیص یا اطلاعات اولیه به پزشک و بیمار کمک فراوانی می نماید.بسیاری از بیماران در لحظه صحبت با پزشک خود در به علت  وجود درد و خستگی و همیچنین استرس، اطلاعات و شرح بیماری دقیق را نمی توانند ارائه بدهند.با توجه به حساسیت علم طبابت  و شباهت علایم بیماری، با وجود پرونده استاندارد سلامت، اطلاعات بیمار بایگانی می شود.

در این راستا سلامت الکترونیکى یک زمینه جدید و روبه رشد از تلاقى اطلاع رسانى پزشکى ـ سلامت عمومى و مبادلات تجارى است که به خدمات و اطلاعات سلامت ارائه شده و یا تقویت شده از طریق اینترنت و فناورى هاى وابسته اطلاق مى گردد. در مفهومى وسیع تر این واژه نه تنها به توسعه فناورى اشاره مى کند بلکه زمینه اى جامع براى ارتقاى محلى ـ منطقه اى و بین المللى مراقبت بهداشتى با استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات است. هدف از این تعریف، ایجاد یك محیط پویا براى استفاده هرچه بیشتر از رایانه و اینترنت در حوزه سلامت جامعه است.

 

ویژگی های انحصاری : EHR

 .1نمایانگر دیدگاه خدمات دهندگان به سابقه سلامت فرد است.

2. روشی برای ارتباطات بالینی و برنامه ریزی مراقبت بین خدمات دهندگان مسؤول رسیدگی بـه فرد ارائه می کند. همچنین شامل فرایند های تصمیم گیری مربوط به عرضه (یا ندادن) خدمات و اقدامات به تعویق افتاده به علل سازمانی یا بیمه ای می باشد.

 .3ثبت دقیق خدماتی که به فرد ارائه شده است به منظور انجام بازپرداخـت هـای مـالی ضـرورت دارد.

4. به عنوان مدرکی قانونی درمورد نوع خدمات ارائه شده قابل استناد است.

5. منبعــی اطلاعــاتی بــرای خــدمات بــالینی، بهداشــتی، پــژوهش پیامــدها و ســلامت عمــومی محسوب می گردد.

6. ممکن است به عنوان منبع عمده آموزشی برای پزشکان و خدمات دهندگان عمومی اسـتفاده شود.

7. به آسانی بین خدمات دهندگان مجاز به اشتراک گذاشته می شود.

٨. مشوق ثبت تعاملی در محل ارائه خدمت است.

9. مبنایی برای طرح های کمک تصمیم گیری خواهد بود.

 

اهمیت وضرورت ایجاد پرونده الکترونیک سلامت :

حفظ و نگهداری دقیق و کامل پرونده ها قسمت اساسی مدیریت درمان بیمار می باشد.

افزایش تخصص در مراقبت های بهداشتی و مهاجرت و سفر افراد (به هر دلیلی درمانی،کاری،سیاحتی و...) موجب افزایش تفکیک و فروپاشی مدارک و پرونده های بهداشتی سنتی شده است. یادداشت ها و مدارک پزشکی در مکان ارائه خدمات بهداشتی بوجود می آید و همان جا نگهداری می شود. این تفکیک یادداشت ها و مدارک از نظر پزشکی نامطلوب است.

این موارد منجر به دوباره کاری در جمع آوری اطلاعات مربوط به سابقه ی بیماران، ابهام در روند خدمات بلند مدت بالینی، دوباره کاری در تست های آزمایشگاهی و مطالعات تشخیصی، تاخیر در انجام تست ها و درمان های مورد نیاز و ضروری و هم چنین آزردگی خاطر، نارضایتی و نگرانی بیماران در مورد کیفیت و سالم بودن خدمات می شود.

قابلیت های تکنولوژی  نظیر پرونده های الکترونیک سلامت، ابزارهایی را جهت سهولت به اشتراک گذاری اطلاعات ارزشمند بهداشتی برای ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی و در نتیجه افزایش کیفیت مراقبت و بهبود سلامت جامعه را در اختیار گذاشته است.

دسترسی به چنین اطلاعاتی به این معنی است که مشتریان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی تصمیمات را بر اساس اطلاعات در وضعیت بهتری (کامل تر،دقیق تر،امن تر، در دسترس تر و...) اتخاذ می کنند.

 

پرونده الکترونیک سلامت برای هر فرد یک پرونده ی محرمانه ی مادام العمر از سابقه ی بهداشتی فرد و مراقبت از وی در یک سیستم بهداشتی فراهم می کند.این پرونده به صورت الکترونیک در دسترس ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و هر فرد مجاز در هر مکان و در هر زمان قرار خواهد گرفت تا از مراقبت با کیفیت بالا حمایت شود، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در سراسر کشور و یا حتی دنیا موجب توسعه ی کیفی خدمات بهداشتی می شود.

 

همچنین بخوانید:

کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه سلامت : نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدیریت بحران کرونا ویروس

آشنایی با مفهوم سلامت دیجیتال

اصول اخلاقی و سطوح خدمات تله مدیسین

بالا