تعریف تله مدیسین

تله مدیسین: « تأمین سلامت از راه دور » در یك تعریف ساده عبارت است از ویزیت بیماران از یك فاصله دور با استفاده از تكنولوژیهای پیشرفته صوتی و تصویری و تجهیزات پزشكی مربوط به آن.

  به عبارت دیگر  «تأمین سلامت از راه دور» شامل انتقال اطلاعات پزشكی از یك مكان به مكانی دیگر به وسیله فن‌آوری انتقال اطلاعات و تجهیزات مخابراتی می‌باشد . این اطلاعات می‌تواند تصاویر بیمار و پارامتر های مختلف سلامتی وی مثل علائم حیاتی و شرح حال بیمار ، نوار قلبی ،  عكس‌های رادیولوژی و یا نتایج آزمایشات و غیره بیمار باشد . پزشك یا تیم پزشكی كه در فاصله دوری از بیمار قرار گرفته‌اند ، بصورت همزمان   این اطلاعات را دریافت نموده وبا مطالعه و بررسی آن و انجام پرسشهایی از بیمار ، اطلاعات لازم برای تشخیص بیماری و درمان آن را بدست می‌آورند و بلافاصله مشاوره لازم برای درمان بیمار را ارائه می‌دهند .
 
این تكنولوژی عموماً در شرایطی كه امكان استقرار تیم پزشكی در مكانی میسر نباشد مورد استفاده قرار می‌گیرد . لازم به ذكر است كه در بسیاری ازمواقع حضور پزشك یا تیم پزشكی در مناطق كم جمعیت و مناطقی كه از مراكز شهری دور هستند ،‌ امكان پذیر نیست . در چنین شرایطی امكانات سیستم تله مدیسین می‌تواند فاصله ها را از میان برداشته ، پزشك یا تیم پزشكی بصورت رو در رو  و همزمان بیمار را مورد معاینه قرار داده و با ملاحظه دیگر اطلاعات پاراكلینیكی بیمار ، مراحل تشخیص بیماری و مشاوره های لازم برای درمان بیمار را ارائه نمایند . این خدمات همچون سایر خدمات پزشكی از دقت مطلوبی برخوردار بوده و محرمانه بودن اطلاعات بیماران در آن لحاظ شده است.

تاریخچه «  تله‌مدیسین »

برای اولین بار در دنیا در سال 1960 زمانی كه انسان قصد پا گذاشتن بر سطح كره ماه را داشت نیاز حیاتی به مراقبت و حفظ سلامتی فضانوردان مطرح گردید . سازمان ملی هوا و فضای آمریكا (NASA)   در آن زمان با تلاش زیادی توانست علائم فیزیولوژیك و حیاتی فضانوردان را از طریق تكنولوژیهای پیشرفته ارتباطی دریافت داشته و از این طریق مراقبتهای پزشكی و بهداشتی لازم را به  آنان ارائه نماید . بدین ترتیب برای نخستین بار سیستم«تأمین سلامت از راه دور» راه‌اندازی شد .از آن زمان اهمیت « تله‌مدیسین »   مورد توجه خاص قرار گرفت و این تلاشها همواره با تكنیك های پیشرفته ، روز به روز در حال تكامل قرار گرفت  .در حال حاضر در برخی از كشور های دنیا و در مكانهای دورافتاده‌ای كه امكان استقرار پزشك یا تیم پزشكی متخصص یا عمومی میسر نیست ، « سیستم تأمین سلامت از راه دور » توسط فن‌آوری انتقال اطلاعات ، بیماران را حتی درخانه آنها و در فواصل بسیار دور ، تحت مراقبت و درمان قرار میدهد .سطوح خدمات سیستم تله‌مدیسین

1-مراقبت از بیماران در شرایط اورژانس (Telemedicine for Emergency care system)

 در این سطح از خدمات ، بیماران اورژانسی در ابتدا توسط پزشكیاران با تجربه مستقر در مراكز پزشكیاری مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته ، در صورت نیاز به مشاوره با پزشك سیستم تله مدیسین بلافاصله ارتباط صوتی ، تصویری برقرار شده و علائم حیاتی بیمار ( مثل صدای قلب ، صدای ریه ، نوار قلب بیمار و غیره ) ارسال می شود . پزشك سیستم تله‌مدیسین بلادرنگ ضمن بررسی شرح حال و وضعیت بیمار و ملاحظه علائم حیاتی وی ، توصیه های درمانی لازم برای نجات جان بیمار را ارائه نموده و بر مراحل بهبودی بیمار نظارت  می نماید . 2-مراقبت از بیماران در سطح اول خدمات درمانی « Telemedicine for primary Health car system  »

در این سیستم طیف وسیعی از بیماران مبتلا به بیماریهای سطح یك خدمات پزشكی از سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای فشارخون و غیره بصورت همزمان توسط پزشكی كه در فاصله دوری از مركز پزشكیاری مستقر است ، ویزیت می‌گردند . پزشك ضمن رؤیت بیمار و مذاكره با او ، علائم حیاتی و شرایط بیمار را بصورت همزمان دریافت داشته و پس از تشخیص بیماری ، مشاوره های لازم برای درمان بیمار را به پزشكیار مربوطه ارائه می‌دهد . در این بخش می‌توان بسیاری از فعالیت‌های مربوط به آموزش و مراقبت‌های اولیه بهداشتی را قرار داد .3-سیستم مشاوره‌های تخصصی :Telemedicine for consulting system »                 

تعدادی از بیمارانی كه درسطح اول خدمات درمانی توسط پزشك عمومی سیستم تله مدیسین ویزیت می‌شوند ، نیازمند خدمات تخصصی پزشكی هستند . این سیستم می‌ تواند ارتباط سه جانبه ای را بین پزشك یا پزشكان متخصص یك مركز تخصصی و پزشك عمومی این سیستم و بیماران مراكز پزشكیاری مختلف برقرار نماید . در این روش با استفاده از تكنولوژیهای انتقال صوت و تصویر و تجهیزات پزشكی وابسته به آن ، پزشك متخصص ضمن مذاكره مستقیم با بیمار و پزشك عمومی ، همزمان علائم حیاتی و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص بیماری را دریافت داشته ، مشاوره ‌های لازم برای درمان بیمار را به پزشك عمومی معالج بیمار ارائه مى دهد.
مار ارائه می‌دهد  . در این سیستم می‌توان با استفاده از پزشكان متخصص یك مركز پزشكی ، خدمات تخصصی پزشكی مورد نیاز جمعیت فراوانی را كه بصورت پراكنده در مناطق مختلف ساكن هستند را فراهم نمود . از این سیستم برای كاهش اعزام بیماران از شهرستانهای مختلف به مراكز تخصصی ‌می‌توان استفاده كرد و بدین طریق در وقت و هزینه بیماران صرفه‌جویی فراوانی نمود .ـ سیستم آموزش از راه دور : «Tele education»

از طریق  امكانات ارتباطی صوتی و تصویری بطور همزمان می‌توان میان مراكز پزشكیاری ، پزشك عمومی سیستم تله مدیسین و واحدهای آموزشی ‌،  آموزش‌های مختلف را در اختیار پزشكیاران و یا جمعیت تحت پوشش آنان در مراكز مختلف قرار داد . یكی از مزایای این سیستم این است كه  هر یك از استفاده كنندگان برنامه ‌های آموزشی می‌توانند سئوالات خود را بطور همزمان از مدرس برنامه‌های آموزشی پرسیده و پاسخ آنرا دریافت نمایند.

 

همچنین بخوانید:

گجت های پوشیدنی در مبارزه با کرونا به کمک ما می آیند

مراقبت‌های بهداشتی در سال 2040

اینترنت اشیای پزشکی چیست و چرا اهمیت دارد؟

بالا