مروری بر مزایای پرونده الکترونیک و خدمات پزشکی آنلاین

• دسترسی بهتر مردم به اطلاعات سلامت خودشان و در نتیجه توانایی آنان در تصمیم گیری آگاهانه برای حفظ سلامت خود

• دسترسی بهتر خدمات دهندگان به اطلاعات (با رضایت مشتری) در محل ارائه خدمت

• کاهش انجام آزمونهای تشخیصی (از جمله آزمایشات تکراری(

• بهبود هشدارها و توجه به خطاهای پرهیزشدنی پزشکی (مانند عوارض تداخل داروها(

• بهبود مراقبتهای برنامه ریزی شده یكپارچه

• افزایش بهره وری خدمات دهندگان و کاهش هزینه های اداری ارائه و تامین مالی خدمات

• پشتیبانی از پژوهشهای بالینی و بهداشتی

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

 پرونده الکترونیک سلامت یک مجموعه متمرکز بلند مدت از اطلاعات مراقبت سلامت یک فرد است که برای تمام ارائه کنندگان خدمات در هر مرکز و در هر زمان قابل استفاده باشد و به عنوان قسمت اصلی یک سیستم اطلاعات سلامت یکپارچه محسوب می شود .سیستم هایی که دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند این قابلیت را دارند که در حالیکه موجب بهبود سطح سلامت بیمار می شوند، صدها ساعت در زمان صرفه جویی کنند وهزینه های مراقبت را نیز کاهش دهند .

یک پرونده الکترونیک سلامت موجب تصمیم گیری بهتر در سیر درمان و توسعه نتایج درمانی شده وداده های بهتری را برای بهداشت عمومی و تحقیقات جمع آوری می کند، اما فقط زمانی این اتفاق می افتد که برای ایجاد وتوسعه آن یک روش استاندارد انتخاب شده باشد.

پرونده الکترونیک سلامت یک منبع واحد و منسجم، یکپارچه و کامل  از اطلاعات بهداشتی بیماران فراهم می سازد. مسائلی از قبیل: درمان، تجویز، نتایج آزمایشات، اثرات تشخیصی، اطلاعات ژنتیکی مهم، تصاویر پزشکی، اطلاعات مربوط به محیط و اطلاعات مراقبت های بهداشتی در آن گنجانده می شود.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

پرونده ی بهداشتی بیماران شامل اسناد اصلی و اولیه خدمات تدارک دیده شده در تمام مراکز مختلف مراقبتی می باشد.

پرونده الکترونیک سلامت برای هر فرد یک پرونده ی محرمانه ی مادام العمر از سابقه ی بهداشتی فرد و مراقبت از وی در یک سیستم بهداشتی فراهم می کند.

این پرونده به صورت الکترونیک در دسترس ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و هر فرد مجاز در هر مکان و در هر زمان قرار خواهد گرفت تا از مراقبت با کیفیت بالا حمایت شود، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت در سراسر کشور موجب توسعه ی کیفی خدمات بهداشتی می شود.

 

همچنین بخوانید:

تله مدیسین از دیروز تا امروز

کاربرد اینترنت اشیا در حوزه بهداشت و درمان

مزایا و چالش های استفاده از داده کاوی در صنعت بهداشت و درمان

بالا