اهداف دیجیتال سازی مدارک پزشکی

 اهداف کلی در اجرای طرح پرونده های دیجیتال، در جهت بیان اثر مستقیم طرح بر کیفیت پرونده ها و فرایند اجرای امور روزانه به شرح ذیل می باشد:

–   ارتقاء کیفیت امور محوله در واحد مدارک پزشکی؛

–   تسریع در امر بازیابی پرونده ها؛

–   جبران کمبود فضای بایگانی و سازماندهی بهینه فضای موجود؛

–   افزایش مدت زمان نگهداری از پرونده ها؛

–   تسریع در امر انجام تحقیقات پزشکی؛

–  ممانعت از مخدوش و مفقود شدن پرونده ها در اثر خروج مکرر آن از بایگانی؛

–  کاهش تأثیر عوامل محیطی(برودت و حرارت محیط) بر پرونده های بایگانی شده؛

–  کاهش هزینه های بیمارستان  ها در نگهداری از مدارک پزشکی؛

–   صرفه جویی در نیروی انسانی و تجهیزات بایگانی؛

–    حفاظت پرونده های بایگانی شده از حوادث  در محیط مانند آتش سوزی.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

معرفی دیجیتال سازی مدارک پزشکی

تصویربرداری اسناد شامل اسکن نمودن  فرمهای مدارک پزشکی در سیستم های کامپیوتری است. در این روش تعدادی از فرمهای مدارک پزشکی بیمار اسکن شده و بصورت الکترونیکی بعنوان مدارک پزشکی بیمار ذخیره می شوند. مدارک پزشکی اسکن شده یک  مدارک پزشکی الکترونیک(EMR) واقعی نیست،  این روش توسط سازمانهای بهداشتی – درمانی  به منظور تسهیل در دسترسی و بازیابی  مدارک پزشکی  و حل مسائل مریوط به فضا و ذخیره سازی پرونده های کاغذی، استفاد می شود. مطالعاتی نیز در  مورد مقایسه میان روشهای سنتی و الکترونیکی انجام یافته است.

 

نتایج حاصل از اجرای دیجیتال سازی مدارک پزشکی

ضرورت اتخاذ رویکردی نوین در هموار نمودن مشکلات مطروحه ، مدیریت بخش مدارک پزشکی را به ارائه طرح اسکن نمودن پرونده های بایگانی و تبدیل آن به فایلهای دیجیتال ، هدایت نمود. می توان کارکردهای حاصل از اجرای طرح فوق را در دو حوزه(برای بیماران، برای پرسنل)، در نظر گرفت:

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

کارکرد و فواید طرح برای مراجعین:

–  کاهش زمان پاسخگویی به مراجعین؛

–  کاهش مراجعات مکرر پرسنل به بایگانی؛

–  امکان دریافت کپی پرونده و مدارک موجود در اسرع وقت.

کارکرد و فواید طرح برای پرسنل:

–  افزایش توانمندی پرسنل واحد مدارک پزشکی؛

–  کاهش خستگی و کسالت در امور محوله ؛

–  قابلیت دسترسی همگانی پرسنل مدارک پزشکی در صورت نیاز؛

–  کاهش استرس شغلی در پرسنل مدارک پزشکی ؛

–  ایجاد محیط کاری بهتر و افزایش رضایت شغلی کارکنان بخش مدارک پزشکی؛

–  امکان دسترسی همزمان به پرونده های بیماران ؛

–  امکان تهیه نسخه پشتیبان از پرونده های بیماران و در نتیجه بهبود امنیت آنها؛

–  بهبود محرمانگی اطلاعات  بیماران؛

–  امکان تهیه گزارشات مختلف برای اهداف پژوهشی، آماری و …. .

 

سخن آخر اینکه؛ دغدغه های سازمانی در هر اداره و سازمان از جمله مسائلی است که بجز با بکارگیری خلاقیت فردی، توجه به تجارب سایر سازمانها در امری مشابه و استفاده از رویکرهای نوین ، مرتفع نمی گردد. بنابراین لزوم برگزاری هم اندیشی، بیان تجارب هر چند کوچک در جهت آسان نمودن فرایند کاری  در کنار بالا بردن سطح کیفی کار، بسیار اهمیت دارد و  امید است تجربه مطروحه در این نوشتار  نیز چشم اندازی روشن در حوزه کاری همکاران خستگی ناپذیر در مراکز درمانی فراهم آورده باشد.

 

همچنین بخوانید:

مراقبت سلامت از راه دور چیست؟ و منظور از مراقبت های بهداشتی چیست؟

نظام های سلامت الكترونیك

مزایای پلتفرم های پزشکی از راه دور

بالا