توسعه هوش مصنوعی برای تخمین نسبتاً دقیق طول عمر افراد

امکان پیش بینی حدودی طول عمر افراد توسط محققین کارکشته و از روی برخی ویژگی های فیزیولوژیکی از جمله ساختار ژنتیکی و نحوه گردش خون در بدن وجود دارد. اما محققین به تازگی یک هوش مصنوعی را توسعه داده اند که می تواند با تحلیل اطلاعات حاصل از ردیاب فعالیت های روزانه اقدام به تخمین طول عمر افراد آنها نماید.

گروهی از محققین روسی این هوش مصنوعی را توسعه داده اند و مدعی هستند الگوریتم هایی که آنها طراحی نموده اند قادر است از روی تاریخچه فعالیت های روزانه کاربران ،که توسط اپلیکیشن های ردیاب سلامت یا فعالیت های روزانه روی موبایل های هوشمند به ثبت می رسند، با دقت بالایی سن نهایی آنها را پیش از مرگ تخمین بزند.

شبکه عصبی پیچیده ای بدین منظور توسعه یافته که قادر است از روی دیتاهای مورد اشاره به «ارتباطات معنادار بیولوژیکی» دست پیدا کرده و آنها را با الگوهایی که به وسیله آنالیز داده های حاصل از بررسی ها و آمارگیری های سراسری مراکز بهداشتی معتبر دنیا از جمله وزارت بهداشت آمریکا تولید شده اند مقایسه کند. این مقایسه ها می توانند نشان دهند که به طور معمول فردی با چنین کیفیت زندگی (میزان خواب، فعالیت های ورزشی و نوع رژیم غذایی) تا چه حد عمر می کند و از چه میزان سلامتی برخودار است.

لازم به ذکر است که هوش مصنوعی روسی نخستین سرویس از نوع خود نیست، چرا که همین حالا نیز نرم افزار Gero Lifespan یا اپلیکیشن متصل به دستبند هوشمند Fitbit نیز قادر به انجام تخمین مورد اشاره با متدهای مختلف و دقت های متفاوت هستند.

 

بالا