آشنائی با واحد مدیریت اطلاعات سلامت

معرفی واحد مدیریت اطلاعات سلامت(مدارک پزشکی)
اطلاعات در سیستم سلامت حیاتی بوده و مدارک پزشکی، به شکل دستی یا ماشینی در برگیرنده اطلاعات پزشکی است. پزشکان، پرستاران و سایر دست اندرکاران مراقبتهای بهداشتی و درمانی برای درمان بیمار به اطلاعات پزشکی احتیاج دارند. مدارک پزشکی به عنوان حلقه اتصال بین دست اندرکاران مراقبت به کار می رود.همچنین مستندات مدارک پزشکی جهت حفظ حقوق قانونی بیمار، مراقبت کنندگان سلامت و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. از کاربردهای دیگر مدارک پزشکی، فراهم آوردن تسهیلات برای تحقیقات پزشکی ، آموزش ، مطالعات بهداشتی عمومی وبازبینی کیفی می باشد. 
درواقع مدارک پزشکی به عنوان محک ذیقیمتی از فعالیتهای گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعالیت کادر بیمارستان، والاترین و با ارزشترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی در رده های بهداشتی ،اقتصادی، آموزشی و پژوهشی است.مدارک پزشکی مهمترین ابزار ذخیره و بازیابی اطلاعات و آنالیز مراقبت های بهداشتی و درمانی است و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار، بیماری ها، مخاطرات بهداشتی، تشخیص ها، معاینات، روش های درمانی و پیگیری های لازم می باشد ودر عصر فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی به عنوان مهمترین و واقعی ترین منبع اطلع رسانی پزشکی و بهداشتی است زیرا مبتنی بر واقعیات پزشکی است و به عنوان ابزار ارزیابی اقدامات درمانی، کنترل فعالیت پزشکان و پیراپزشکان، کمک به فرآیند درمان جهت افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها و برای احقاق حقوق بیمار، پزشک، پیراپزشک و بیمارستان در محافل قضایی و حقوقی بوده و  از آن به عنوان سند رسمی استفاده می گردد.
اهداف :

 • تهیه مستندات از جریان بیماری و درمان بیمار
 • برنامه ریزی برای ادامه مراقبت ازبیمار
 • وسیله ای برای ارتباط بین پزشکان وسایرکارکنان سهیم در مراقبت بیمار
 • مبنای مطالعه، بررسی و ارزیابی فعالیتهای درمانی
 • حامی قانونی از بیمار, بیمارستان و کارکنان
 • تامین منبعی برای آموزش و پژوهش های پزشکی و پیراپزشکی
 • جهت تهیه اسناد مالی برای استفاده در هزینه های درمانی

 

اهمیت :
بخش مدارک پزشکی این مرکز با هدف ارائه خدمات به بیماران ، پزشکان ، مدیران ارشد مرکز و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخشهای بیمارستانی به شمار می آید:

 1. ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیمار به ازای تمام مراجعات بستری و سرپایی و اورژانسی
 2. گردآوری و جمع بندی آمار عملیات تشخیصی و درمانی انجام شده و ترسیم نمودار های مربوطه
 3. پاسخگویی به مکاتبات قانونی به منظور کمک به مراجع قانونی در احقاق حق متقاضیان
 4. کمک به امرتصمیم گیری های مدیریتی از قبیل توسعه امکانات و تجهیزات و جذب پرسنل و غیره با استفاده ازآمارها

 

خط مشی كلی واحد مدیریت اطلاعات سلامت
   خط مشی كلی واحد مدیریت اطلاعات سلامت منطبق با استاندارد های اعتبار بخشی و در راستای اهداف كلان بیمارستان  بوده كه عبارت از مدیریت علمی اطلاعات مراقبتی بیماران است  كه در ۶ مورد ذیل باید عملیاتی گردد.

 1. ذخیره و بازیابی اطلاعات مراقبتی بیماران به صورت مكانیزه جهت اهداف درمانی ,آموزشی,پژوهشی,حقوقی و قضائی
 2. محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص های بهداشتی درمانی و ارتقا عملكرد بیمارستان به لحاظ كمی و كیفی
 3. تلاش در جهت ارتقای رضایت مندی بیماران از طریق برخورد مناسب و احترام آمیز با مراجعین و نیز تلاش در جهت راه های كوتاه كردن زمان پذیرش بیماران و سرعت و دقت همراه با كیفیت انجام پذیرش بیماران
 4. اجرای فرآیند مراقبت از پرونده های بیماران و خلاصه برداری و امحای در زمان مقرر و مطابق قوانین سازمان اسناد ملی
 5. كددهی تشخیص و اقدام های جراحی بر اساس كتاب های ICD-۱۰ و ثبت آمار و مدیریت داده ها در استفاده از آنها برای موارد تصمیم گیری های كلان مدیریتی و تحقیقات و پژوهش های لازم

 

واحد پذیرش:
واحد پذیرش بیمارستان متصل به سیستم HIS بیمارستان بوده و فرآیند پذیرش بیماران توسط این شبکه انجام می پذیرد. اختصاص شماره پرونده به بیماران به صورت واحد (Unit) می­باشد و برای  انجام این امر در بدو مراجعه بیماربرای پذیرش، پرسنل پذیرش در هنگام اخذ مدرک، از سابقه مراجعه درمانگاهی، اورژانسی، بستری و یا عمل قبلی بیمار جویا شده و در صورت همراه نداشتن شماره پرونده توسط بیمار، شماره قبلی از سیستم جستجو شده و با مشخصات بیمار تطبیق داده می شود و در صورت مطابقت، درخواست کتبی پرونده قبلی از بایگانی انجام می شود و بعد از تکمیل نهایی پرونده، سوابق قبلی به پرونده فعلی بیمار الصاق شده و به بخش ارسال می­گردد. پذیرش بیماران درمانگاه، بستری و اتاق عمل سرپایی، براساس برنامه پزشکان و سقف تعداد ویزیت، بستری یا عمل هر پزشک که توسط مدیر گروه تنظیم شده، انجام می­پذیرد. مدارک مورد نیاز جهت ارسال به سازمان­های بیمه و همچنین مدارک هویتی بیماران(درمورد بیماران خردسال زیر ۱۸سال، با بیمارانی که دچار اختلالات ذهنی هستند، مدارک ولی قانونی یا سرپرست آنان در بدو  پذیرش)توسط کارکنان بخش پذیرش از بیمار و همراه وی اخذ می­گردد. کنترل بیمه­های بیماران و رفع نقص کلیه مواردی که ممکن است از طرف سازمان­های بیمه به کسورات منجر شود، قبل از پذیرش بیماران عادی انجام می­شود. پذیرش بیماران براساس دستور بستری پزشک معالج انجام می­پذیرد.

 

منبع: nikukarihosp

 

همچنین بخوانید:

آشنایی با نحوه مدیریت اطلاعات سلامت

دسته‌بندی استارتاپ‌های هوش مصنوعی سلامت

فناوری برای مبارزه با کرونا

بالا