كاربردهای تله‌مدیسین و امكانات ارتباطی در پزشكی حوادث غیر مترقبه

تله‌مدیسین برای اولین بار در اواسط دهة 1980 در حوادث غیر مترقبه به كار گرفته شد. در ابتدا، یك مجموعه‌ای از سیستم‌های ناهماهنگ، حجیم و مشكل موجب بروز مشكلات فنی گردید. آموزشهای بعدی كه از طریق آزمایشات و با سختی‌های فراوان صورت گرفت، موجب ایجاد سیستم‌های فنی پیشرفته امروزی گردید. نگاهی به تاریخچة تله‌مدیسین علاوه بر آشكار ساختن نكات مثبت و منفی اقدامات صورت گرفته، موجب توسعة تله‌مدیسین جهت برطرف نمودن نیازمندیهای حوادث غیر مترقبه آینده می‌گردد. پروژه‌های اولیه، فواید سیستم‌های تله‌مدیسین را آشكار نمود. و بر نیازمندیهای لازم جهت رسیدن به توانائی‌های ملی و بین‌المللی تاكید كرد، بطوریكه بتوان از آنها در مواقع نیاز استفاده كرد. مهمترین دستاورد این تلاشها، ایجاد و تقویت یك ذهنیت جهانی در خصوص كمك رسانی در حوادث غیر مترقبه از طریق تله‌مدیسین بود.

 

تجارب غیر نظامی تله‌مدیسین در حوادث غیر مترقبه:

سازمان هوا و فضای ملیNASA برای اولین بار از تكنولوژی مخابراتی برای كمك در شرایط حوادث غیر مترقبه پس از وقوع زمین لرزة ویرانگر سال 1985 شهر مكزیكوسیتی استفاده كرد. ماهوارة مخابراتی ATS-3یك پشتیبان صوتی خیلی مهم را برای تلاشهای امداد و نجات بین‌المللی صلیب سرخ آمریكا و سازمان بهداشت همگانی آمریكا فراهم آورد. اتصال به ماهوارة مخابراتی ATS-3 بسیار حیاتی بود، زیرا زمین لرزه به غیر از تعداد كمی از سیستم‌های رادیویی، تمام ارتباطات زمینی مكزیكوسیتی را ویران كرده بود. در طول مدت 24 ساعت بعد از وقوع آن فاجعه (مرحله بعد از حادثه) ATS-3 موجب ارتباط مخابراتی برای ارزیابی حادثه غیر مترقبه و عملیات فوری امداد , نجات شد. پروژه پل فضایی اتحاد جماهیر شوروی و ایلات متحدهUS/USSR Space Bridge كه به منظور پشتیبانی در امور تله‌مدیسین برای فضانوردانی كه در مأموریتهای مشترك فضایی روسیه و ایالات متحده شركت می‌كردند توسعه پیدا كرده است. یك نمونه بسیار خوب از كمك در شرایط حوادث غیر مترقبه و تله‌مدیسین در جهان بشمار می‌آید. پل فضایی پس از وقوع زمین لرزة آمریكا در سال 1988 عملاً مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این پروژه از ارتباط ماهواره‌ای intelsta and comsat برای ارائه مشاورة كلینیكی به چندین بیمارستان منطقه‌ای در امریكا و مرتبط ساختن آنها با چهار مركز پزشكی ایالات متحده بهره‌گیری نمود. این برنامه از انتقال تصاویر ویدئویی متحرك یكطرفهfull- motion و صوتی متقابل دو طرفهInteractive از ارمنستان به ایالات متحده استفاده می‌كرد.

خطوط انتقال فاكس و داده‌های مجزا پهنای باند بیشتری را فراهم آورند. پروژه پل فضایی امكان مشاوره در زمینه‌های نورولوژی، ارتوپدی، روانپزشكی، بیماریهای عفونی و جراحی عمومی فراهم نمود، یك اتصال جداگانه برای مشاور با شهر یوفا در روسیه برقرار گردید در جایی كه انفجار گاز تعداد زیادی مجروح به جای گذارده بود.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

تصاویر ویدئوی سیاه و سفیدslow – scan از یوفابه سایتهای پل فضایی در ایروان (واقع در ارمنستان) كه ارتباط ماهواره‌ای را برقرار می‌كرد، ارسال شدند. طی یك دوره 12 هفته‌ای در سال 1988 برنامة پل فضایی مراقبت از 209 بیمار ارمنی را بر عهده داشت. تشخیص بیماری برای 54 نفر تغییر كرد، مطالعات تشخیصی جدیدی برای 70 بیمار توصیه گردید و طرح درمانی 47 نفر دیگر تغییر كرد. اتصالات ژئوپولیتیكال و تكنولوژیك طی پروژه اصلی پل فضائی توسعه یافت و در سراسر دهة 1990 ادامه داشت.

توانایی‌ها در زمان بحران افزایش می‌یابند. برای مثال، در زمان كودتای نافرجام 1993 در مسكو، NASA از قابلیت‌های موجود برای كمك به مصدومان تیراندازیهای خیابانی بهره‌گیری كرد. این پروژه چهار مركز پزشكی ایالات متحده را به بیمارستان كلینیكی ادارة پزشكی وابسته به وزارت كشور در مسكو مرتبط می‌ساخت. هر یك از سایتهای شركت كننده دارای یك استودیوی تلویزیونی با ارتباط صوتی و تصویری كاملاً رنگی دو طرفه بودند.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

هیجده جلسة مشاور بالینی مجزا شامل پزشكی داخلی، مدیریت سوانح و حوادث غیر مترقبه، جراحی و بهداشت عمومی، (شامل اپیدمیولوژی و پزشكی پیشگیری بود ) همچنین سیستم‌های تله پاتولوژی و تله رادیولوژی را دربر می‌گرفت كه به وسیلة سیستم پشتیبانی تصویربرداری تشخیصی پزشكی دفاعی ایالات متحده توسعه داده شد. پل فضایی هم اكنون «پل فضایی به روسیه» نام گرفته است. در حال حاضر پزشكان پروژه از یك جستجوگر جهانی مشترك استفاده می‌كنند تا پرونده‌های پزشكی را تشكیل داده و براساس اطلاعات كلینیكی ذخیره شده در پایگاه داده‌های وابسته، مشاوره ارائه دهند. این پروژه یك بستر مناسب آزمایشی برای ارزیابی زیر ساختهای تله‌مدیسین مبتنی بر اینترنت و برای گسترش دیدگاههایی در خصوص روشهای مراقبت كلینیكی بالقوه بر پایه اینترنت می‌باشد. این روش از ایمیل‌های چند رسانه‌ای و شبكه‌ جهانی اینترنت و كنفرانسهای ویدئویی چند جانبه استفاده می‌كند و آموزش همانند مشاوره از طریق آن صورت می‌گیرد. حوادث غیر مترقبه مرحله‌بندی شده می‌توانند به برآورد سودمندی و اجرای تله‌مدیسین كمك نماید. چندین تجربة تله‌مدیسین و وضعیتهای مشابه آن از ACTS بهره‌برداری نموده است یعنی ماهوارة تكنولوژی پیشرفتة NASA كه در سال 1994 به فضا پرتاب شد. ACTS، مدارك پزشكی، تصاویر و تصاویر ویدئووی زنده را با سرعت نسبت داده‌های T-1 مگابایت 544/1 منتقل می‌كند. ACTS مقرون به صرفه‌تر و سریعتر از آنچه قبلاً امكان داشت سرویسهای اطلاعاتی و كلینیكی كیفی را به نواحی دور دست منتقل می‌سازد.

انجام خدمات تله‌مدیسین ACTS در سال 1996 در ایالات مونتانا شامل نظارت بر وقوع سانحة طبیعی در پالایشگاه شركت اگزان به صورت فراهم آوردن تسهیلات بیمارستانی از راه دور بود. این مدل معتبر، از یك نسخه اصلاح شده‌ای از دهانه ورودی بسیار كوچك USAT با یك بسته ابزار تله‌مدیسین قاب حمل TIP كه برای مركز فضایی جانسون تكیمل گردیده بود، استفاده می‌كرد. TIP یك مجموعة فشرده و جامعی از ابزار فراهم می‌كند. دستگاههای دسترسی داده‌ها جهت تصاویر گوش، بینی، گلو و الكتور كاردیوگرافی، سطح غلظت اكسیژن خون، و قلب و گوش كردن صدای ششها و قلب TIP به عنوان سیستم تشخیصی در ابعاد یك چمــدان تهیه شده است در ماموریتهای رفت و برگشت فضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. TIP همگام بــا ACTS , USAT ثابت كرد كه توانایی ارائه خدمات پزشكی اصلی را در هر مكان داراست. TIP امكان آزمایش بیماران و معاینه را در هر محل فراهم می‌آورد و داده‌های آزمایشگاهی، تصاویر ویدئوی و اصوات را گرفته و به مسافتهای دور منتقل می‌كرد. مدل آزمایشی ACTS یك نمونه اولیه برای نسل جدید سیستم‌های تله‌مدیسین ماهواره‌ای محسوب می‌گردد. چنین سیستم‌هایی زیر ساختهای ماهواره‌ای جدیدی را ارائه می‌كنند كه عمدتاً دیدگاهها و نحوة پاسخگویی به شرایط حوادث غیر مترقبه را متحول خواهند ساخت.

 

 

بالا